Rijksvastgoed flexibel met termijnschema’s – Aanbestedingsnieuws

Rijksvastgoed flexibel met termijnschema’s

Leveranciers van (lopende) bouw- en onderhoudsprojecten mogen het termijnschema waarop gefactureerd wordt aanpassen, zodat betaalmomenten door kunnen gaan, ook als activiteiten niet volgens de eerdere planning lopen. Hiermee komt het Rijksvastgoedbedrijf de bouwsector tegemoet tijdens de coronacrisis. Eerder besloot het Rijksvastgoedbedrijf al dat leveranciers van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden kwartaalfacturen tijdelijk eerder konden indienen bij (deels) uitgevoerd werk.

Door de coronacrisis lopen niet alle activiteiten in de projecten meer volgens eerdere planning. Dit kan gevolgen hebben voor het moment dat termijnfacturen ingediend kunnen worden. Werkzaamheden kunnen later klaar zijn, zodat de termijn later ingediend kan worden of een deel van de werkzaamheden kan vertragen zodat de hele termijn nog niet ingediend kan worden. Dit zou kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen bij de aannemers. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat dan samen met de aannemer bepalen welke werkzaamheden wel gereed zijn, zodat een gewijzigd termijnschema afgesproken kan worden.

Voorwaarden

De ingediende facturen worden gehonoreerd, onder de volgende voorwaarden:

  • De tijdelijke wijziging van de contracteisen moet schriftelijk worden vastgelegd tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de opdrachtnemer door een gewijzigd betaalschema vast te stellen
  • Uitsluitend werk wat is uitgevoerd, wordt betaald;
  • Betaling vindt achteraf plaats;
  • Er mag geen sprake zijn van voorfinanciering of verlening van voorschotten;
  • De aannemer mag voor deze regeling geen extra kosten in rekening brengen;

Meer informatie en vragen

Leveranciers die van deze regeling gebruik willen maken, kunnen dit melden bij hun gebruikelijke contactpersoon (contractmanager of projectmanager).

Door de huidige omstandigheden kan het soms voo

©ZaZ 2020

rkomen dat een reactie van het Rijksvastgoedbedrijf langer op zich laat wachten dan gebruikelijk. Voor algemene vragen kunnen leveranciers ook contact opnemen via het vragenformulier COVID-19 (corona):

Dat vragenformulier is te bereiken via:

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2020/04/14/termijnschema-van-facturen-kan-aangepast-worden

Bron: Rijksvastgoed, 14 april 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *