Lease auto’s voor Stichting Etherreclame – Aanbestedingsnieuws

Lease auto’s voor Stichting Etherreclame

Foto: 3xPstudio

Stichting Etherreclame (Ster) is in 1965 opgericht om de reclameruimte op de kanalen van de Nederlandse publieke omroep te verkopen. Ster draagt haar reclame-inkomsten af aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap, die deze op haar beurt gebruikt voor de financiering van de publieke omroep. Hiermee levert Ster een substantiële bijdrage aan het mogelijk maken van de kwalitatieve programma’s en content van de NPO.

De aanbestedende dienst heeft momenteel een overeenkomst met twee opdrachtnemers, die de aanbestedende dienst voorzien in leaseauto’s. Omdat de waarde van beide overeenkomsten gezamenlijk het Europese drempelbedrag van € 214.000 exclusief btw overschrijdt moet er een nieuwe overeenkomst worden gesloten waarbinnen de leaseovereenkomsten worden gesloten. Deze aanbesteding slaat op de
sluiting van deze overeenkomst. Met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelen te bereiken: Het bieden van een goede mobiliteitsoplossing waarbinnen sprake is van:

  • een ruime keuzevrijheid voor medewerkers om te voorzien in hun behoefte aan vervoer;
  • een duurzaam, doeltreffend en doelmatig aanbod van oplossingen waaronder in ieder geval leaseauto’s;

een eenvoudige vorm van inzet en beheer van voertuigen waarbij zowel de berijder als de interne beheerder worden ontzorgd.
Het wagenpark van de aanbestedende dienst bestaat op dit moment uit 26 leaseauto’s met overwegend een vaste berijder waarbij de auto’s ook privé worden gebruikt. Één auto is een poolauto en één auto betreft een auto met een grijs kenteken. Gedurende de looptijd van de overeenkomst dienen de voertuigen gefaseerd vervangen te worden. Het beoogde vervangingsschema ziet er als volgt uit:

  • 2020: 15 auto’s;
  • 2021: 4 auto’s;
  • 2022: 1 auto;
  • 2023: 6 auto’s (waarvan één grijs kenteken)

De opdrachtnemer dient te kunnen voorzien in diverse A- en B-label voertuigen uit twee categorieën (benzine en elektrisch). Er is een categorie elektrische voertuigen toegevoegd zodat daarmee (mogelijk in de toekomst) op verduurzaming valt in te spelen. Binnen de categorieën is onderscheid gemaakt naar segmenten waarmee verschillende voertuigklassen worden geduid. Het kan het voorkomen dat de aanbestedende dienst behoefte heeft aan voertuigen die niet vallen binnen één van de categorieën dan wel segmenten als uitgevraagd. Deze voertuigen kunnen optioneel binnen de overeenkomst worden afgenomen. De aanbestedende dienst is daartoe niet verplicht. Aan de gegeven raming kunnen geen
rechten worden ontleend. Het feitelijke aantal kan hoger of lager liggen en is aan fluctuaties onderhevig.

De voertuigen zullen geleased worden op basis van het principe ‘full operational lease’. Alle autokosten dienen in één maandbedrag te zijn opgenomen. Het voertuig blijft eigendom van de leasemaatschappij.De waarde van de opdracht is geraamd op circa. € 1.300.000 (excl. btw) over een periode van 4 jaar. Deze omvang is slechts bedoeld als indicatie. De opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen en is aan fluctuatie onderhevig. De aanbestedende dienst heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie.

Bron: Tenderned 14 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192543

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *