Gunning RWS Twentekanalen verwacht oktober 2020 – Aanbestedingsnieuws

Gunning RWS Twentekanalen verwacht oktober 2020

Rijkswaterstaat is in september 2019 met de aanbesteding voor de verruiming van het Twentekanaal (fase 2) gestart, en noemt dit zelf inmiddels “Opwaardering Twentekanalen”. Kanalen is wat verwarrend, er is maar een Twentekanaal, de Zijtak Almelo wordt als tweede kanaal gezien. Het Twentekanaal loopt van Eefde (bij Zutphen) via Hengelo naar Enschede, met een aftakking naar Almelo.”Op dit moment zijn we met 3 aannemerscombinaties in gesprek.”, zo bericht Rijkswaterstaat.  Voor de zomervakantie dienen alle partijen een offerte in en in oktober van 2020 vindt de definitieve gunning plaats.

Het gebied rondom de Twentekanalen is van nature kwelgevoelig. Kwel treedt op als water uit het Twentekanaal door de bodem naar de naastgelegen percelen stroomt. Om een goed beeld te krijgen van de grondwaterstanden voor, tijdens en na de werkzaamheden van het project Twentekanalen: verruiming vaarweg, heeft Arcadis in samenwerking met Eijkelkamp in opdracht van Rijkswaterstaat een meetnetwerk van 250 peilbuizen langs het Twentekanaal geplaatst. Met behulp van dit uitgebreide netwerk aan peilbuizen, monitort Rijkswaterstaat nu al de grondwaterstanden. Zo wordt een beeld verkregen van de weersinvloeden op het grondwater. Dat moet leiden tot beter inzicht wanneer de grondwaterstand ongebruikelijk is.

©Rijkswaterstaat 2017
Om de verruiming van de Twentekanalen te kunnen uitvoeren, moet Rijkswaterstaat met een projectplan Waterwet inzichtelijk maken wat er gebeurt met het bestaande kanaal, wat de effecten van de verruiming zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien. In november 2019 zijn de gewijzigde plannen van de trajecten Delden-Hengelo, Hengelo-Enschede en de Zijtak ter inzage gelegd. Op de projectplannen Delden-Hengelo en Hengelo-Enschede zijn geen bezwaren gemaakt. De plannen zijn dan ook onherroepelijk.

Omdat de wijzigingen in de Zijtak naar Almelo ingrijpender zijn dan in de hoofdtak, is voor de Zijtak een ontwerpprojectplan opgesteld. Op dit ontwerpprojectplan Zijtak is een zienswijze ingediend. Vanaf 16 april 2020 ligt het definitieve projectplan Waterwet Zijtak ter inzage voor een periode van 6 weken. Ten opzichte van het ontwerp zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd.

Red. An: Het is maar een van de vele werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert aan het Twentekanaal voor wat betreft de verruiming. Naar verwachting heeft de aanbesteding behoorlijke gevolgen voor de bomenrijen langs het te verbreden kanaal.  Zie daarvoor ook:
alsmede:
Voor dit project zijn er werkzaamheden op de volgende trajecten.
Er zijn meerdere projecten die in gang zijn gezet.
Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de Eefdesebrug over het Twentekanaal. Zo zorgt men in de toekomst ook voor een vlotte en veilige doorstroming van het lokale verkeer.

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex Eefde uit met een tweede sluis, voor een kortere wachttijd en betere bereikbaarheid van de Twentse haven.

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Rijkswaterstaat verruimt de Twentekanalen zodat grotere schepen (klasse Va) gebruik kunnen maken van deze belangrijke vaarroute.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *