Renovatie Zwembad Bosbad Emmeloord – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Zwembad Bosbad Emmeloord

Het zwembad Bosbad is in het jaar 1996 geopend. Gemiddeld ontvangt het Bosbad 150.000 bezoekers per jaar. Het Bosbad bevindt zich gedeeltelijk aan het einde van haar functionele levensduur van vijfentwintig jaar en dient samen met de entree en het horeca gedeelte gerevitaliseerd te worden. Het bestaande 25 meter bad blijft behouden, het overige van het badlandschap voldoet niet meer. De gemeente is de eigenaar van het vastgoed en investeert in de faciliteiten. Stichting Bosbad is de
exploitant van het Bosbad en gemeente exploiteert de aangrenzende sporthallen. De gemeente kiest er nadrukkelijk voor om het Bosbad te revitaliseren
. Zwemactiviteiten leveren een bijdrage aan de veiligheid (zwemvaardigheid), gezondheid (sport en bewegen) en plezier (recreatie) van onze inwoners. Grote ingrepen in het zwembad zijn nu noodzakelijk. Na 25 jaar zijn er nieuwe inzichten over de functionaliteit en het duurzaam exploiteren van zwembaden. Deze nieuwe inzichten gecombineerd met
de noodzaak tot grootschalig onderhoud geven kansen en mogelijkheden om een efficiënt en duurzaam Bosbad te realiseren en deze beter te integreren in het sportcomplex. De gemeenteraad heeft gekozen voor renovatie en uitbreiding en daarmee herinrichting van het Bosbad en het totale sportcomplex.
In de huidige situatie van het Bosbad zijn de volgende knelpunten geïdentificeerd:

  • Het zwembad voldoet qua functie en omvang niet meer aan de wensen van de gemeente en de gebruikers;
  • De installatie van het zwembad is aan het einde van de technische levensduur. Het zwembad zal zonder ingrijpen niet voldoen aan, maar dient te voldoen aan de nieuwe regelgeving qua gemeentelijk – milieu en duurzaamheidsbeleid;

    Foto: pexels.com
  • De kleedruimtes voldoen niet aan de eisen van deze tijd;
  • Er is geen overzichtelijke en herkenbare koppeling tussen de algemene functies, zoals entreezone en horeca faciliteiten van het zwembad en de Bosbadhallen;
  • Het ontbreekt aan synergie op organisatorische en facilitair vlakken in het sportcomplex.
  • Het pand voldoet niet aan duurzaamheidswensen gemeente.

Het huidige multifunctionele 25 meter bad moet gerenoveerd worden en bestaande instructiebaden worden vervangen door een tweede multifunctioneel 25 meter bad en een thematisch peuterbad. De ingang en looproutes van het zwembad worden aangepast en een nieuwe horecavoorziening wordt naast het binnenbad gerealiseerd. De kleedkamers krijgen een update en de installatieruimtes worden verplaatst en verduurzaamd. De gemeente is heeft het voornemen voor dit project het ontwerp en de realisatie om haar moverende redenen gescheiden op te dragen. Zij heeft nog in overweging of dit geheel traditioneel, ontwerp tot en met bestek en tekeningen, of in bouwteamvorm gestalte krijgt. Die afweging wordt gaandeweg het ontwerptraject gemaakt en kan onderwerp van de dialoog zijn. Belangrijk daarbij is in hoeverre het risicoprofiel van het project in de ontwerpfase in voldoende mate beheersbaar kan worden gemaakt. En in welke mate een realisatiepartner, in het kader van beheersing van risico’s en verzilveren van kansen, nog toegevoegde waarde kan bieden in de uitwerking van het DO naar bestek.

Het doel van deze aanbesteding is het verstrekken van de opdracht aan één integraal adviesteam, dat verantwoordelijk is voor het ontwerptraject (VO, DO en mogelijk bestek uitwerking) en advisering tijdens de uitvoering van het project (renovatie, verbouw en aanbouw) van het zwembad. Directievoering en toezicht en uitwerking vanaf het DO tot contractdocument worden beide als optie mee aanbesteed. De gemeente volgt bij deze aanbesteding een Europese “concurrentiegerichte dialoog” overeenkomstig hoofdstuk 4 uit het Aanbestedingsreglement Werken 2016. Dit houdt in dat deze aanbesteding is verdeeld in drie fasen:
1. De Selectiefase
2. De Dialoogfase.
3. De Gunningsfase

De gemeente kiest voor deze dialoogprocedure om enerzijds tot een selectie van partijen te komen die over de juiste kennis en ervaring beschikken om tot een robuust en kwalitatief geschikt ontwerp te komen. En anderzijds om met hen in dialoog te gaan over de uitdagingen, oplossingen en mogelijkheden van de ontwerpopgave van de renovatie van het zwembad, binnen de kaders van het Programma van eisen. De gemeente wil de input van de dialoogdeelnemers gebruiken om tot een uitvraag te komen die optimaal recht doet aan dat programma van eisen. Tot slot voorkomt de prekwalificatie dat veel marktpartijen onnodig inspanning leveren voor het maken van een inschrijving en het optimaliseren van de uitvraag. De geselecteerde gegadigden worden na het doorlopen van de dialoogfase, in de gunningsfase uitgenodigd een inschrijving te doen. De gemeente zal de ingediende inschrijvingen vervolgens beoordelen. De gemeente hanteert hierbij als gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit betekent dat inschrijvingen beoordeeld
zullen worden op het sub-gunningscriterium zowel prijs als kwaliteit.

Voor dit project is een dikke veertien miljoen Euro uitgetrokken, maar wanneer de Emmeloorder een duik in het nieuwe bad zou moeten kunnen nemen is niet bekend.

Bron: Tenderned 10 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229875

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *