Kamervragen aanbesteding fotografie – Aanbestedingsnieuws

Kamervragen aanbesteding fotografie

D66 heeft kamervragen opgesteld over de Europese aanbesteding voor fotografie die is uitgezet door de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. De vragen zijn erop gericht dat de opdracht foto’s te maken is gekoppeld aan de eis van het beschikken over een beeldbank. Hierdoor kunnen kleine fotografen mogelijk geen kans maken op de opdracht en is de kans groot dat deze zal worden verstrekt aan het ANP.

Het voorwerp van deze vooraankondiging betreft fotografiediensten. Nou komt een vooraankondiging ook weer niet zo veel voor, meestal om ondernemers de tijd te geven om te reageren op de opdracht als ze al weten hoe die eruit ziet. De Tender meldt:

Onder fotografiediensten wordt verstaan: opdrachtfotografie en (illustratieve) beeldbankfotografie. Voor een omschrijving van de dienstverlening en toelichting bij de gehanteerde aanbestedingsprocedure verwijst de Aanbestedende dienst naar het bijgevoegde document “Vooraankondiging Europese aanbesteding fotografiediensten”. De Aanbestedende dienst stelt hiermee de markt in de gelegenheid tot het stellen van vragen over de dienstverlening en procedurevorm, zie eveneens het document “Vooraankondiging Europese aanbesteding fotografiediensten”.

Echt handig zijn de kamervragen niet. Met een vooraankondiging volgt er nog een aankondiging waarin al dit soort informatie tegelijk aan alle relevante ondernemers wordt toegespeeld, vragen naar de binnenkort vanzelf bekende weg.

Kunt u weergeven hoe dit specifieke aanbestedingsproces is ingericht en hoe de selectiecriteria zijn bepaald? Op welke wijze borgt u dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB’ers) en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een eerlijke kans krijgen, zoals beschreven in artikel 1.5 van de Aanbestedingswet?

Deelt u zorg van de D66-fractie dat met dit soort aanbestedingen in algemene zin tarieven van zelfstandigen verder onder druk komen? Op welke andere terreinen vinden dit soort
aanbestedingen plaats, denkend bijvoorbeeld aan tolken, vertalers en tekstschrijvers?

Maar moet je dit soort aandacht nu willen. Dan zul je straks nog zien dat een buitenlands persbureau op de opdacht reageert en hoe hou je die er dan weer buiten c.q.  zou dat niet alles nog veel erger maken.  ZZP’ers maken inderdaad geen kans op de opdracht, maar de vraag is ook wel een beetje of je dat moet willen. Uit de opdracht blijkt dat het dan een Sywertiaans gevalletje wordt. Of heeft D66 dat soms ook op het oog:

De maximale waarde wordt, voor de totale looptijd, inclusief verlengingen, (vier jaar) van de raamovereenkomst ingeschat op € 11.228.000,00 exclusief BTW. Deze mogelijk grotere
opdrachtwaarde is te verklaren door onvoorziene omstandigheden, zoals ook de coronapandemie in de huidige raamovereenkomsten een effect heeft gehad.

©ZaZ 2016

Uiteindelijk gaat het met dit soort aanbestedingen ook om een ander probleem dat in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen nooit is opgelost en -eerlijkheidshalve- ook niet kan worden opgelost. Op een foto zit immers auteursrecht, copyright en portretrecht, in alle internationale varianten daarvan.  Zo is elke fotograaf c.q. foto-eigenaar monopolist van al zijjn eigen foto’s en dat maakt aanbesteden hiervan toch al onmogelijk. Daar gaan de kamervragen dan weer niet op in. En omdat je ook niet wil dat de appfoto’s van je dochter publiek bezit worden van Whatsapp en de rechtsopvolgers van Whatsapp over x jaar wil je dat ook niet anders.

Een primeur is het wel want het is de eerste aanbesteding die wij zijn tegengekomen die niet specifiek verwijst naar een krante-artikel maar naar de TenderNed stukken zelf.  Worden er dan eindelijk eens kamervragen gesteld over informatie die via TenderNed tot ons komt? Wij zijn dat nog niet eerder tegengekomen, misschien vergissen we ons. Misschien om niet geassoccieerd te worden met de vakbond, die er ook al over schreef?

https://www.villamedia.nl/artikel/d66-wil-duidelijkheid-over-eenzijdige-aanbesteding-fotografieklussen-overheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *