Renovatie ‘t Trefpunt Barendrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie ‘t Trefpunt Barendrecht

Foto: © BAR organisatie

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben sinds januari 2014 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, de GR BAR-organisatie. De BAR-organisatie is volop in ontwikkeling. Vanaf 1 januari 2024 zullen de beleids- en uitvoeringsfuncties van de BAR-organisatie weer terug worden gebracht in de gemeentelijke organisaties. De BAR-organisatie zal na 1 januari 2024 handelen onder de naam De Bedrijfsvoeringspartner.

Het project betreft de renovatie van het multifunctioneel centrum ‘Trefpunt’ te Barendrecht, gelegen aan de
Dr. Kuyperstraat 4. Het gebouw is een voormalig schoolgebouw uit 1955, dat al jaren als multifunctioneel centrum wordt gebruikt. Het gebouw is tevens een gemeentelijk monument. Het gebouw is opgebouwd uit metselwerk gevels, grotendeels rustend tegen een betonnen binnen spouwblad. Begane grondvloer en verdieping vloer zijn holle baksteenvloeren op gemetselde binnenmuren, de dakconstructie in twee niveaus is van hout, met een betonnen randelement rondom. De bestaande stalen kozijnen zijn opgebouwd uit zgn. ‘stoeltjesprofielen’. In het gebouw zijn vele monumentale constructies, –
invullingen en -afwerkingen bewaard gebleven, het doel is deze constructies te handhaven en ervaarbaar te maken/houden.
Het huidige gebouw heeft in 2021 de status gemeentelijk monument gekregen.

De gemeenteraad van Barendrecht heeft besloten dat het gebouw gerenoveerd gaat worden naar de huidige eisen van nu met
behoud van de authentieke monumentale detaillering. De renovatie behelst kort samengevat de volgende onderdelen:
– het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen volgens asbestrapportage.
– Het na-isoleren van het dak aan de binnenzijde
– De aanpak van de buitenkozijnen
– Onderhoud en opknappen van de buitengevels
– Het isoleren van het gebouw
– Het restaureren van de monumentale binnentrap en de omliggende ruimte naar de originele staat.
– Het wijzigen van de indeling en de routing in het gebouw, deels naar de originele staat.
– Het wijzigen van de afwerking en inrichting.
– Het toevoegen van een lift aan het gebouw
– Het verbeteren van geluidswerende voorzieningen
– het voorzien in de nodige brandveiligheidsmaatregelen, inclusief het aanbrengen van een brandmeld en ontruimingsinstallatie.
– het aanbrengen van nieuwe elektrische-, Mechaniche ventilatie- en Centrale verwarming installaties om te voldoen aan hedendaagse eisen en wensen.
– Het vervangen van de drinkwater-, schoonwaterafvoer- en vuilwaterafvoer installaties.
– Het plaatsen van een PV-installatie op het dak
De verdere uitwerking van de bovenstaande werkzaamheden zijn omschreven in het bouwkundige technische
werkomschrijving en in het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig bestek. Ten aanzien van de garantie en aansprakelijkheid is een partij (hoofdaannemer) verantwoordelijk.

Voor deze opdracht is een maximaal budget beschikbaar van €3.800.000,- excl. btw. Dit budgetplafond is van
toepassing op de gehele uitvoering van de opdracht. Dit budget is het maximaal toelaatbaar inschrijfbedrag exclusief opties.
Een inschrijving boven het maximale toelaatbare inschrijfbedrag zal worden aangemerkt als een onaanvaardbare inschrijving en zal worden uitgesloten van verdere beoordeling. Deze aanbesteding volgt een Europese openbare procedure op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 maart 2024 t/m 28 februari 2025. Voortschrijdend inzicht en politieke besluitvorming kunnen leiden tot wijziging van de hoeveelheid en/of aard van de werkzaamheden. Eventuele verlenging wordt uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend gemaakt naar aanleiding van gehouden evaluatie. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af. Op 1 maart 2025 dient het gebouwuiterlijk te zijn opgeleverd.

Een schouw vind plaats op 27 november bij ’t Trefpunt Dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. Aanmelden voor de schouw kan tot uiterlijk 23 november 2023, 14:00 uur via de berichtenmodule op Tenderned. Na aanmelding krijgt inschrijver een tijdstip toebedeeld voor de schouw.

Bron: Tenderned maandag 20 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317232

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *