Renovatie sporthal “De Hil” te Benthuizen (Alphen aan den Rijn) – Aanbestedingsnieuws

Renovatie sporthal “De Hil” te Benthuizen (Alphen aan den Rijn)

Impressie : © Gemeente Alphen a/d Rijn

De opdracht in deze nationale openbare procedure van de gemeente Alphen a/d Rijn betreft een duurzame renovatie en uitbreiding van de bestaande sporthal De Hil te Benthuizen. De basisstructuur van de sporthal en bijbehorende ruimten is nog goed. Vanwege gewijzigd toekomstig gebruik (nieuwe scholen) en bundeling van het gebruik door diverse verenigingen, is besloten om het complex te renoveren, een stukje uit te breiden en direct te verduurzamen. De gemeente heeft het voornemen met deze aanbesteding om één marktpartij te contracteren, die door middel van hun expertise, binnen gestelde mijlpanen en binnen de gestelde kwaliteitseisen (zoals in het bestek is vastgelegd) en binnen het bepaalde budget, de renovatie van de sporthal De Hil met een positief resultaat realiseert. Het doel is om een zo’n energieneutraal mogelijke sporthal neer te zetten. Aanbesteder heeft voor het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en de oplevering van de renovatie van sporthal De Hil te Benthuizen een maximaal budget voor deze opdracht, exclusief onderhoud, van maximaal €1.900.000,- exclusief BTW. Inschrijvers wordt gevraagd om binnen dit budget te blijven.

De gemeente is van plan een overeenkomst conform het bestek af te sluiten met één opdrachtnemer ten behoeve van de realisatie van het werk. Als gunningscriterium geldt de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) in welk geval de
inschrijvingen worden beoordeeld op basis van de subgunningscriteria prijs en kwaliteit.

Bron: Tenderned maandag 28 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257220

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *