Beveiligingsproject PI Sittard – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Beveiligingsproject PI Sittard – Rijksvastgoedbedrijf

Foto: © DJI

De PI Sittard is een kruisinrichting uit 1988 en heeft een totale oppervlakte van 20.246 m2. De cellen zijn gesitueerd in het kruisgebouw, welke resp. twee en drie bouwlagen hoog is, de secundaire ruimten zijn in de randgebouwen om het
kruisgebouw heen ondergebracht. De inrichting is onderdeel van de strategische voorraad van DJI en huisvest een huis van bewaring (180 plaatsen) en een gevangenis (143 plaatsen). Diverse installaties zijn het einde van hun levensduur en de gebreken leiden tot een verstoring van het primaire proces daardoor kan de veiligheid van medewerkers (en gedetineerden) in het geding komen. De uitvoering van dit project is voorzien vanaf september 2022.
De volgende installaties dienen vervangen te worden:
– Brand Meld Centrale (BMI)
– Personen Zoek Installatie (PZI)
– Celintercom
– Geluidsinstallatie
– Verlichting

Werkzaamheden per installatie (summier).
De 100V installatie voor geluidsdistributie dient in zijn totaliteit verwijderd te worden. De installatie bestaat uit twee 19 inch
kasten met centrale apparatuur die ondergebracht zijn in een ruimte die grenst aan het cellenvlak. De kasten met de centrale appratuur, alle speakers in de hele inrichting en de bekabeling van deze installatie dienen gedemonteerd en afgevoerd te worden. De analoge cel intercominstallatie dient vervangen te worden door een nieuw digitaal systeem. De intercoms in de isoleercellen dienen eveneens vervangen te worden. Hiervoor dient een nieuwe DAB+ geluidsdistributie installatie gerealiseerd te worden die bestaat uit 4 kanalen. De bestaande installatie PZI/MAI dient vervangen te worden. De nieuwe installatie wordt een gecombineerd PZI/MAI systeem, welke dient te voldoen aan het nieuwe Programma van Eisen van DJI. De bestaande bekabeling en locatie bakens dienen te worden hergebruikt. De inrichting beschikt momenteel over een brandmeldinstallatie en een sprinklerinstallatie die niet gekoppeld zijn. De installaties zijn aan vervanging toe en dienen in de nieuwe situatie samengevoegd te worden in een netwerk. De huidige centrale antenne installatie is verouderd, de bestaande CAI dient te worden opgewaardeerd. Hierbij dient de centrale appratuur van de CAI installatie vervangen te worden. In de complete inrichting, behalve op de leefafdelingen, dient de verlichting vervangen te worden door LED verlichting. In deze gebieden worden de plafonds eveneens vervangen. In de kantoorgebieden worden 60×60 armaturen toegepast en in de gangzones 120×30. De sportzalen, magazijnen en werkplaatsen dienen te worden voorzien van slagvaste armaturen.  Aanvullend op het vervangen van deze installaties is ervoor gekozen om in het kader van de verduurzaming van de PI en koppeling van werkzaamheden de verlichting in het ring-/kantoorgedeelte te vervangen voor LED-verlichting. Dit mede in lijn met de opgestelde factsheets. Binnen deze werkzaamheden wordt ook verstaan het vervangen van plafonds en fatsoeneren en dichtzetten van de kabelgoten boven de plafonds. In een toekomstig project worden de leefgebieden (kruisgebouw) gerenoveerd, de verlichting van deze ruimtes wordt meegenomen in dat project en valt buiten de scope van dit project.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt.
In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Indien het aantal niet-uitgesloten en geschikte gegadigden meer dan drie bedraagt, dan worden de gegadigden in rangorde van geschiktheid geplaatst. De rangorde
wordt bepaald door middel van beoordeling op basis van selectiecriteria. De gegadigden die in de rangorde op de plaats 1 tot en met 3 zijn geëindigd, komen in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving.

Bron: Tenderned maandag 28 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257264

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *