Guidance toegankelijkheid van communautaire publicaties – Aanbestedingsnieuws

Guidance toegankelijkheid van communautaire publicaties

Voor het bevorderen van de intercommunautaire uitwisseling van innovatieve publicaties heeft de Europese Commissie een guidance (red AN. ook wel richtsnoer) gepubliceerd. De richtsnoer beveelt aanbestedende diensten aan om als aanhangsel bij publicaties op EU Platforms een samenvatting te publiceren in een van de andere werktalen van de Europese Unie.  De guidance vloeit voort uit de Chips Act van het Directoraat Generaal Innovatie en stelt verplicht dat er een samenvatting van minimaal 500 woorden wordt gepubliceerd in een van de officiële werktalen van de Europese Unie.

Door het publiceren in een standaardtaal wordt de digitalisering  van de publicaties van en via Europese Commissie sterk vereenvoudigd. Hiermee worden publicaties van de Europese Unie sneller beschikbaar. Dit heeft wel gevolgen voor de publicaties op TED, waar de Samenvatting een verplicht invoerveld wordt. De guidance onderstreept het belang van meertaligheid in de Europese Unie maar erkent dat dit een belemmering vormt voor de toegankelijkheid van communautaire publicaties van de lidstaten. De Europese Commissie streeft ernaar dat iedereen toegang krijgt tot de informatie die hij zoekt in een taal die hij begrijpt, al is dat misschien niet altijd zijn moedertaal. De guidance is nog niet in het Nederlands beschikbaar.

EU Commissaris Mariya Gabriel,  Europees Commissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur, educatie, jeugd en sport, zei hierover op de Europese dag van de Talen:
De Europese Dag van de Talen laat zien dat Europa meertaligheid hoog in het vaandel heeft. […] De Europese Commissie en het Erasmus+-programma steunen innovatie en zetten hoog in op het onderwijs en het leren van talen
Als onderdeel van het bevorderen van de intercommunautaire uitwisseling wordt het aanbevolen de korte omschrijving op TED in te vullen met een van de officiële werktalen. Omdat het voor het parsen van de informatie is vereist dat deze informatie volgens dezelfde standaard wordt aangeleverd, wordt aanbevolen de korte omschrijving in de eigen taal van de aanbestedende dienst, daarnaast ook aan te leveren in het Frans, de informatie moet in hetzelfde veld maar gescheiden met een * worden aangeleverd. De tekst na de ; wordt vervolgens automatisch geparst in alle 27 officiële talen van de Europese Unie met behulp van eTranslation (Machine translation for public administrations — eTranslation | European Commission (europa.eu)), de machinevertaaldienst van de Europese Commissie.
Dit draagt bij aan een onderlinge vertaalbaarheid en een betere bereikbaarheid van overheidsopdrachten en is een uitwerking van artikel 4 van Verordening 1, tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap,
PB P 017, 6.10.1958, p.385.

INA-DENIA, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

De Raad stelt de regels voor het gebruik van talen door de EU-instellingen vast. Dit gebeurt met unanimiteit op grond van verordeningen die zijn aangenomen overeenkomstig artikel 342 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In verordening nr. 1 staat dat de EU-instellingen 24 officiële talen en werktalen hebben.

Het Engels blijft een officiële EU-taal, hoewel het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt. Dit blijft zo zolang het Engels in verordening nr. 1 vermeld staat. Het Engels is ook een van de officiële landstalen van Ierland en Malta.

In verordening nr. 1 wordt ook bepaald in welke talen de EU-wetgeving wordt opgesteld en gepubliceerd, en welke talen worden gebruikt voor correspondentie tussen de EU-instellingen en burgers of tussen de instellingen en de EU-landen. De EU-instellingen mogen zelf bepalen welke talenregelingen zij intern hanteren.

Zie ook:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_815

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_729 (Chips Act)

E-Library – Regional Policy – European Commission (europa.eu)

EUR-Lex – 01958R0001-20130701 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

https://europa.eu/newsroom/events/citizens-dialogue-online-commissioner-mariya-gabriel_frMariya_Gabriel_bio.pdf (europa.eu)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *