Renovatie Defensie Pijplijn Organisatie depot Leeuwarden (B+I) – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Defensie Pijplijn Organisatie depot Leeuwarden (B+I)

Bron: Defensie.nl

De vliegbasis Leeuwarden wordt vanuit de Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) depot Leeuwarden nabij Deinum bevoorraad met vliegtuigbrandstof. De huidige technische staat van het depot is matig en er dienen dan ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd
worden, dit betreft zowel bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Ook dient op het complex werktuigbouwkundige werkzaamheden aan de brandstofinstallatie te worden uitgevoerd, echter deze werkzaamheden worden
separaat aanbesteed en vallen daarom buiten het kader van deze opdracht. Er dient tijdens de uitvoering van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden rekening te worden gehouden dat de werkzaamheden aan de brandstofinstallatie op enig moment tegelijkertijd plaats zullen vinden.
Het werk bestaat in hoofdlijnen uit bouwkundige en installatietechnische
werkzaamheden en omvatten onder meer het volgende:
– Gebouw B9100 (circa 218m2bvo (Bunker 114m2 en Manifold 104m2)) moet bijna geheel gestript worden. Vervolgens wordt deze voorzien van o.a. een nieuwe klimaatinstallatie, een nieuwe blusgasinstallatie, een nieuwe NSA en een nieuwe onderzoeksruimte. Daarnaast moet de huidige Manifoldruimte van dit gebouw grotendeels worden gesloopt en in een uitgebreider ontwerp opnieuw worden opgebouwd. In deze nieuwe  Manifoldruimte zal tijdens het project door derden de brandstofinstallatie worden vervangen. Deze martkpartij zal in dit gebouw ook dieselmotoren vervangen door elektrische motoren.
– Gebouw B9554 (circa 136m2 bvo)moet worden gesloopt en op een iets verschoven positie opnieuw worden opgebouwd. In de nieuwbouw komen de functies: Controlekamer, was- en kleedvoorziening, koffiekamer, kantoor en techniek-ruimtes.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ca. 14 maanden. De voorbereidingstijd is ca. 9 maanden en de uitvoeringsperiode op de uitvoeringslocatie te Deinum is ca. 5 maanden (Uitgaande van een gunning in juni 2022).
In verband met de tijdelijk sluiting van de vliegbasis Leeuwarden wegens renovatiewerkzaamheden aan de start- en landingsbaan dienen de bouwwerkzaamheden op de uitvoeringslocatie DPO te Deinum dan ook in die periode
(april 2023 – augustus 2023) plaats te vinden.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt.
In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens
uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 17 februari 2022 het “Aanmeldformulier grote groepen en externe leveranciers V1.16” (excel-bestand) volledig ingevuld in te sturen via de
berichtenmodule van TenderNed. Voor invulinstructies zie betreffende handleiding. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID.
Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Bron: Tenderned 20 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245499

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *