Gemeentelijke ICT heffen en innen Edam-Volendam – Aanbestedingsnieuws

Gemeentelijke ICT heffen en innen Edam-Volendam

Foto: Pixabay.com

De aanbesteding voor de opdrachtgever Edam-Volendam betreft een softwareoplossing voor de uitvoering van de taken van Edam-Volendam in het kader van het heffen en invorderen van belastingen, rechten en retributies, rekening houdend met hetgeen hier specifiek over is opgemerkt in het pakket van Eisen en Wensen (PvE) van deze aanbesteding. Opdrachtgever gaat voor de softwareoplossing uit van een hosting van de softwareoplossing door de opdrachtnemer. On-premise plaatsen van de softwareoplossing bij opdrachtgever is géén mogelijkheid. Medewerkers van opdrachtgever kunnen werken vanuit de locatie(s) van opdrachtgever en/of vanuit externe locaties en worden daarin gefaciliteerd via een twee-stap-verificatie op een VPN met VMWare . De softwareoplossing mag niet direct benaderbaar zijn voor de geautoriseerde gebruiker, maar moet via de (virtuele) werkplek van opdrachtgever benaderbaar zijn. Gelet op
toekomstige (technische) ontwikkelingen sluit opdrachtgever niet uit dat de (virtuele) werkplek in de toekomst op een andere wijze wordt benaderd. Voor de gegevensbeveiliging dient opdrachtnemer aan te sluiten bij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Opdrachtnemer dient naast de hosting van de softwareoplossing tevens het technisch applicatie beheer uit te voeren op de softwareoplossing, waaronder begrepen beheer, onderhoud en beschikbaarheidswaarborging. Opdrachtgever voorziet zelf in het functioneel beheer van de softwareoplossing. De door inschrijver aan te bieden softwareoplossing dient te voorzien in de verzameling, opslag en verwerking van basis-, kern- en procesgegevens voor de taken van opdrachtgever, uitgaande van het principe ‘eenmalig verzamelen, meervoudig gebruiken’. Dit houdt mede in het voeren van een kadastrale administratie, een adressenadministratie, een (WOZ-)objecten-administratie en een subjectadministratie voor natuurlijke en niet-natuurlijke personen. Opdrachtgever dient voor de uitvoering van haar taken en dienstverlening met de softwareoplossing aan te sluiten op de basisregistraties en de basisregistratieve gegevens te volgen.
 Alle bijeen behorende mutaties moeten in één mutatiescherm kunnen worden uitgevoerd.

De aanbestedende dienst is van plan met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten  met een looptijd van vier jaar gerekend vanaf het in gebruik nemen van de softwareoplossing door aanbestedende dienst. De procedure die van toepassing is op deze offerteaanvraag is de Europees openbare aanbesteding. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen, de gestelde minimale eisen en daarnaast de economisch meest voordelige inschrijving indient op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Tijdens het aanbestedingstraject wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in woord en geschrift. NDR:  Ik zou zeggen, leg de aanbestedingsdocumenten voortaan eens voor aan een goede secretaresse.

Bron: Tenderned zondag 28 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245293

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *