Ontwikkelcompetitie locatie Den Deylschool Wassenaar – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkelcompetitie locatie Den Deylschool Wassenaar

Foto: Google Maps

Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad van Wassenaar het besluit genomen om de herontwikkeling van de voormalige Den Deylschool in gang te zetten. De gemeente Wassenaar wil de locatie herontwikkelen tot woningbouwlocatie en daarmee een deel van haar woningbouwopgave realiseren. Met behulp van een marktverkenning is duidelijk geworden dat zowel ontwikkelende als beleggende partijen mogelijkheden hiervoor zien. Vanaf het voorjaar van 2021 is in overleg met omwonenden gewerkt aan het vormgeven van de juiste ruimtelijke voorwaarden voor de herontwikkeling.

Zoals het er nu naar uitziet worden het minimaal 48 middel dure huur- en koopwoningen, zoals aangegeven in de woonvisie;

  • de woningen zijn levensloopbestendig;
  • de woningen hebben minimaal energielabel A;
  • de woningen zijn aardgasvrij;

Eveneens geldt dat het aangrenzende gemeentelijke monument ( Het buurtcentrum) Hofcampweg 3 behouden en ingepast moet worden.

De procedure van de ontwikkelcompetitie ten behoeven van de verkoop van de locatie is opgesplitst in 2 fasen.

  1. Voorselectiefase: Deelname aan de voorselectiefase is vrij voor alle geïnteresseerden. In de voorselectiefase worden minimaal drie, maximaal vijf geïnteresseerden geselecteerd voor deelname aan de selectiefase van de ontwikkelcompetitie.
  2. Selectiefase: De in de voorselectiefase geselecteerde partijen worden uitgenodigd tot deelneming aan de selectiefase. In de Selectiefase krijgen de Geïnteresseerden de gelegenheid een plan te ontwerpen. Gedurende de selectiefase vinden twee dialoogrondes plaats. In deze dialoogronde wordt op basis van de eerste verkenningen van gegadigden keuzes gemaakt ten aanzien van de tenderscope. Vanwege het belang dat wordt gehecht aan participatie wordt gegadigden gevraagd een tussentijdse presentatie aan de buurt te geven. Op basis van de ingediende aanbiedingen wordt één geïnteresseerde geselecteerd, waarmee een koop- en ontwikkelovereenkomst wordt gesloten. Deelnemers aan de selectiefase krijgen een vergoeding van €10.000,-, met uitzondering van de winnaar.

Bron: Tenderned dinsdag 30 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245493

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *