Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden Fontys Hogescholen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden Fontys Hogescholen

Contractvorming en contractbeheer met betrekking tot de raamovereenkomsten bouwkundige werkzaamheden zijn binnen Fontys belegd bij Dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken.  Dienst H&F maakt voor haar dagelijkse bedrijfsvoering onder andere gebruik van E- en W-installateurs, bouwkundig aannemers en diverse specialisten. Ten behoeve van de bouwkundige
werkzaamheden heeft Fontys op dit moment een overeenkomst met twee aannemers. De huidige overeenkomsten eindigen van rechtswege op 15 januari 2022. Dienst H&F wenst opnieuw raamovereenkomsten in de markt te zetten ten behoeve van de uitvoering van bouwkundige werkzaamheden. Op 4 maart 2021 is op TenderNed een marktconsultatie gepubliceerd om meer inzicht te verkrijgen in de markt. De resultaten van deze marktconsultatie zijn, samen met een aantal zaken die uit de
evaluatie van de huidige contracten naar voren kwamen, zijn verwerkt in deze aanbesteding. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht te verdelen in twee percelen. Het doel van deze aanbesteding is te komen tot gunning van de opdracht per perceel aan de inschrijvers met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste PKV).

De bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in en aan de diverse gebouwen van Fontys, die verspreid zijn over Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Venlo en Sittard. De gebouwen omvatten onder meer onderwijsruimtes, kantoorruimtes, laboratoria, restaurants en sportzalen. Daarnaast is er sprake van monumentale en nieuwbouwpanden.
Voor deze aanbesteding geldt dat enkel de gebouwen die in eigendom zijn van Fontys onder de scope vallen. In de huidige situatie betreft dit een omvang van ca. 248.000 m2 vloeroppervlak verdeeld over 22 gebouwen. De bouwkundige werkzaamheden die onderdeel zijn van de nieuw te sluiten raamovereenkomsten omvatten onderhoud, reparaties, vervangingen, uitbreidingen en aanpassingen aan de onderstaande onderdelen:

 • Hang & sluitwerk.
 • Vloeren en afwerkvloeren.
 • Dakdekkerswerkzaamheden.
 • Systeemwanden (inclusief afwerking zoals stukadoorswerk e.d.).
 • (Systeem)plafonds.
 • Draaiende delen, deuren en ramen.
 • Dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en reparaties.
 • Calamiteiten (bouwkundige herstelwerkzaamheden na inbraak, brand).
 • Grootschalige glasplaatsing en vervangingen (>10 glasdelen), met aanverwant bouwkundig werk.
 • Herstelwerk naar aanleiding van een inspectie van daken en keuren van valbeveiliging.
 • Het onderhouden, leveren, vervangen en/of plaatsen van buitenzonwering.
 • Het leveren en plaatsen van gebouwgebonden maatwerkmeubilair vanaf 14 september 2022.
 • Het bouwkundig onderhoud aan monumenten, conform de eisen van de Monumentenwacht.

Fontys heeft daarnaast te maken met veel kleine bouwkundige klussen die in gezamenlijkheid een groot volume vertegenwoordigen. Het gaat hierbij om de klussen die voortkomen uit meldingen van gebruikers en facilitair medewerkers. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in:
a. Afwerking gebouwen: deze activiteiten omvatten stukadoorswerk, schrijnwerk
b. Dagelijks voorkomend bouwkundig herstel.
c. Dakdekkerswerkzaamheden.
d. Reparatie van draaiende delen zoals deuren en ramen.
e. Calamiteiten (bouwkundige herstelwerkzaamheden na inbraak, kleine brand, lekkage, etc.)

Voor het bestaande vastgoeddeel wordt naast een sterke partner in onderhoudswerkzaamheden (geraamde opdrachtwaarde tot €150.000,- exclusief btw per nadere opdracht) ook een sterke partner voor grotere bouwkundige renovatieprojecten (geraamde opdrachtwaarde van €150.000,- tot €600.000,- exclusief btw per nadere opdracht) gevraagd. Opdrachten met een geraamde opdrachtwaarde tot € 600.000,- exclusief btw vallen binnen de scope van deze aanbesteding.

Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen de opdracht te verdelen in twee percelen:
Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en Sittard.
Perceel 2: gebouwen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomsten staat gepland op 25 januari 2022 en heeft een looptijd van vier jaar, met viermaal een optie tot verlenging met één jaar. 

De aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen; de sselectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase wordt het aantal geschikte gegadigden teruggebracht tot in principe acht per perceel. In de gunningsfase wordt aan de geselecteerde gegadigden gevraagd een inschrijving te doen op het door de aanbestedende dienst verstrekte aanbestedingsdocument.

Bron: Tenderned woensdag 1 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236934

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *