Inspectie en reiniging daken, dakgoten en valbeveiliging Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Inspectie en reiniging daken, dakgoten en valbeveiliging Gooise Meren

Voorbeeldinvulling
Impressie: © Gemeente Gooise Meren.

De gemeente heeft een aantal panden in bezit. Door bladval verontreinigen de daken en dakgoten van deze panden, met mogelijke lekkages tot gevolg. Doelstelling van deze aanbesteding is dan ook het voorkomen van deze lekkages door het tijdig laten reinigen en inspecteren van daken en dakgoten, waarbij de veiligheid van opdrachtnemer en gebruikers van de panden gewaarborgd is. 


Het onderwerp van deze aanbesteding betreft het onderhoud van platte daken en dakgoten en het keuren van valbeveiligingen op platte daken van panden van gemeente Gooise Meren.
De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het:

  • reinigen van het dakvlak en de dakgoten;
  • inspecteren van de dakbedekking en goten;
  • herstellen van eventuele beschadigingen van de dakafwerking en goten;
  • controleren en herstellen van aansluitingen bij dak doorvoeren en opgaand werk, en hemelwaterafvoeren (tot op het maaiveld) op lekkage en verstopping;
  • spreiden van ballast grind;
  • direct uitvoeren van noodzakelijke kleine preventieve reparaties van de dakafwerking
  • keuren van valbeveiliging.

Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden is opgenomen in het Programma van Eisen. De omvang van de opdracht is geraamd op €50.000,- per jaar. Dit is gebaseerd op historische data. Onderdeel van de raamovereenkomst betreft reparaties. Deze kunnen de omvang van de opdracht uitbreiden, zonder dat hiervoor een aparte aanbesteding wordt uitgevoerd. De opdrachtgever wil een overeenkomst sluiten met één opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met twee mogelijke verlengingen van maximaal één jaar. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 22 november 2021.
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats ten aanzien van de wijze van contractuitvoering. De eerste formele evaluatie vindt plaats in februari 2022. Opdrachtgever gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij gekozen is
voor de methodiek gunningsmethodiek gunnen op waarde. 

Bron: Tenderned woensdag 1 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236990

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *