Marktconsultatie financieel systeem gemeente Ede – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie financieel systeem gemeente Ede

Het doel van deze marktconsultatie van de gemeente Ede is het verkrijgen van inzicht in de visie, kennis en kunde van
leveranciers om de financiële administratie en onderliggende processen van de gemeente Ede (inclusief de daartoe behorende sub-administraties) in te richten. Kernwoorden hierbij zijn: effectief, efficiënt, digitaal en gebruiksvriendelijk. Vooruitlopend op een eventuele formele aanbesteding wil de gemeente Ede, wederzijds vrijblijvend, openbare informatie verkrijgen vanuit de markt. Dit met als doel om de verkregen informatie te gebruiken voor het specificeren van de eventuele aanbestedingsvorm, de opdracht en het uiteindelijke contract. De gemeente Ede hoopt met informatie uit deze marktconsultatie beter aan te kunnen sluiten op de mogelijkheden die de markt te bieden heeft.

De marktconsultatie bestaat uit een vragenlijst. U wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. De gemeente behoudt zich het recht voor om één of meerdere partijen die de vragenlijst hebben ingevuld uit te nodigen voor een interview en/of een demo van de applicatie. Ede gaat voor de beantwoording van de vragen uit van een maximum van twaalf pagina’s tekst per
deelnemende organisatie; dit is exclusief eventuele figuren, tabellen en bijlagen. Indien u niet op alle vragen kunt antwoorden is dat wat de gemeente betreft geen reden om niet deel te nemen. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke vragen u wel antwoord geeft. U dient uw antwoorden op de vragenlijst in te dienen via de berichtenmodule van Tenderned. Ook voor vragen over het proces van de marktconsultatie kunt u via de berichtenmodule van Tenderned contact met de gemeente opnemen.

Bron: Tenderned woensdag 4 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312397

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *