ICT-hardware gemeente Zaanstad – Aanbestedingsnieuws

ICT-hardware gemeente Zaanstad

Illustratie: pixabay.com

Zaanstad ligt ten noordwesten van Amsterdam in de provincie Noord-Holland en is in 1974 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam. De opdracht in deze aanbesteding van Zaanstad omvat ICT-apparatuur, randapparatuur, aanverwante artikelen en consumables en de daarbij behorende (beperkte) dienstverlening die bestaat uit: service, garantie, recycling / hergebruik/ vernietiging, consultancy, schoneschijfprocedure, labelling, en effectieve servicegerichte reparatie.

Het betreft hardware, supplies en mobile middelen voor ongeveer 2000 werkplekken, 2000 smartphones en diverse mobiele apparatuur. Daarnaast maakt de vervanging op incidentele basis van het serverpark onderdeel uit van deze aanbesteding.
De volledige scope van de aanbesteding is aangegeven in de aanbestedingsdocumenten waaronder het PvE. . De frequentie en omvang van de bestellingen kan fluctueren waardoor het niet mogelijk is om prognoses af te geven over aantallen en frequentie van bestellen. De geraamde waarde van de opdracht gedurende de looptijd van de raamovereenkomst ligt tussen de €3.000.000,- en €3.500.000,-. Deze bedragen zijn indicatief; er kan geen enkel recht aan ontleend worden.

De gemeente Zaanstad wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de levering van diverse ICT-hardware en daarbij behorende (beperkte) dienstverlening voor de komende twee jaar, met een optie tot verlenging van twee keer één jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2024. Met de op één-na-best-scorende inschrijver zal een wachtkamerovereenkomst worden afgesloten. Deelopdrachten die onder de raamovereenkomst worden verstrekt, worden vastgelegd in nadere overeenkomsten. De gevolgde procedure is de Europese openbare procedure.
Het gunningscriterium bij deze opdracht is de “inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)”.

Bron: Tenderned dinsdag 3 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311844

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *