ProRail prijsvraag onbewaakte overwegen levert veel ideeën op – Aanbestedingsnieuws

ProRail prijsvraag onbewaakte overwegen levert veel ideeën op

ProRail heeft afgelopen maanden een aantal innovatieve ideeën getest om de veiligheid op en om niet actief beveiligde overwegen te verbeteren. Op een oproep van ProRail om met slimme ideeën te komen om niet actief beveiligde overwegen (NABO’s) veiliger te maken kwam een grote respons. Er kwamen 62 oplossingen binnen op de oproep voor slimme ideeën om niet actief beveiligde overwegen (NABO’s) veiliger te maken. Na twee rondes worden zeven ideeën nu samen met de marktpartijen getest.

Alle innovaties laten positieve effecten zien en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op andere oplossingen. Bij alle ideeën blijft er echter altijd een inschatting van de weggebruiker noodzakelijk om de overweg veilig over te steken. Alleen het beveiligen van de overweg met slagbomen, bellen en rode waarschuwingslichten zorgt ervoor dat weggebruikers gewaarschuwd worden dat er een trein nadert. Verder onderzoek is nodig om de positieve effecten verder te verbeteren en te onderzoeken of een combinatie van innovatie de werking van de innovaties kan verbeteren.

De volgende ideeën zijn getest:

  • Gedragsbeïnvloeding bij NABO’s: inspelen op meerdere zintuigen bij de weggebruiker door middel van geluid, trilling en borden (Novi Mores).
  • Interactieve waarschuwingsinstallatie: weggebruikers krijgen licht- en geluidssignalen die hen erop attenderen dat ze een overweg naderen. Het systeem detecteert de weggebruiker d.m.v. een sensor (VRS).
  • Animatiebord: een attentiebord met ‘moire-effect’ d.m.v. een raster op het bord, door de beweging van de weggebruiker ontstaat er telkens een ander beeld op het bord. Eventueel met drempels (Brimos).
  • Spoorwegovergangsbeveiliging met radar naast de NABO, die aankomende treinen detecteert (Science & Technology).
  • Autonome low cost overweg: een AHOB die aangestuurd wordt door een assenteller in het spoor voor de detectie van treinen (VRS).
  • BUES2000 – AHOB light: detectielussen in het spoor die de treinen detecteren en een AHOB aansturen (Scheidt & Bachmann GmbH).
  • Navigatiekaarten: weggebruikers krijgen een signaal via hun telefoon of navigatiesysteem dat ze een overweg naderen (InTraffic).

Bron: Prorail, 25 april 2017
Zie: http://www.prorail.nl/nieuws/zeven-innovatieve-idee-n-getest-om-onbewaakte-overwegen-veiliger-te-maken

Zie eerder: Dijksma investeert 25 miljoen in veiligheid onbewaakte spoorwegovergangen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *