Print- en kopieerapparatuur GGD Hollands Noorden – Aanbestedingsnieuws

Print- en kopieerapparatuur GGD Hollands Noorden

De GGD Hollands Noorden wil haar ‘mutifunctionals waarmee zij kan printen, scannen en kopiëren, en welke beschikt over een kaartleessysteem en print volgsysteem’ Europees gaan aanbesteden. De aanbestedende dienst wil voor al haar locaties een raamovereenkomst met één leverancier aangaan. De aanbesteding betreft het huren van multifunctionele print- en kopieerapparatuur met kaartleessysteem en print volgsysteem, inclusief alle benodigde servicedienstverlening en onderhoud.

Op dit moment heeft de aanbestedende dienst één overeenkomst voor ‘levering, servicedienstverlening en onderhoud van multifunctionele print- en kopieerapparatuur, inclusief een kaartleessysteem en print volgsysteem (Follow me)’. Op diverse locaties van GGD Hollands Noorden zijn multifunctionals geplaatst. Op de hoofdlocatie worden de multifunctionals gedeeld met de medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door middel van een trusted netwerk. Dit houdt in dat deze medewerkers van dezelfde functionaliteiten gebruik kunnen maken. De huidige overeenkomst van de aanbestedende dienst voor levering, servicedienstverlening, onderhoud van multifunctionele print- en kopieerapparatuur, kaartleessysteem en print volgsysteem loopt af op 31 december 2023. Hierdoor moet er een nieuwe overeenkomst worden gesloten. Alle multifunctionele
print- en kopieerapparatuur en de servicedienstverlening en onderhoud hiervan worden op dit moment door één leverancier verzorgt.

De GGD Hollands Noorden wenst per 1 januari 2024 een nieuwe overeenkomst te sluiten, waarbij alle multifunctionele print- en kopieerapparatuur met het kaartleessysteem en een print volgsysteem (MFC’s) gezamenlijk in één opdracht worden aanbesteed. De aanbestedende dienst wenst:
– alle apparatuur tegen één vaste all-in eenheidsprijs per MFC te huren;
– één vaste all-in eenheidsprijs per tussentijdse plaatsing van een extra MFC;
– één vast all-in eenheidsprijs per tussentijdse verwijdering van een MFC;
– één vaste all-in eenheidsprijs per afdruk zwart te betalen;
– één vaste all-in eenheidsprijs per afdruk kleur te betalen.
Per 1 januari 2024 dienen alle MFC’s op alle locaties te werken conform alle gestelde eisen.
Het vervangen van de verbruiksmaterialen van de MFC’s zal door opdrachtgever gedaan worden.
Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht van:
– multifunctionele print- en kopieerapparatuur met het kaartleessysteem print volgsysteem voor grote afname (35/35);
– multifunctionele print- en kopieerapparatuur met het kaartleessysteem print volgsysteem voor minder grote afname (50/50);
– service-dienstverlening en onderhoud van de multifunctionele print- en kopieerapparatuur met het kaartleessysteem print volgsysteem.

De inwerkingtreding van de af te sluiten raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 januari 2024 en heeft een
looptijd tot en met 31 december 2028, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europees openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’, BPKV.

Bron: Tenderned zaterdag 8 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303334

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *