Licenties voor systeemsoftware en standaard gemeentelijke software Elburg – Aanbestedingsnieuws

Licenties voor systeemsoftware en standaard gemeentelijke software Elburg

Software
Ict software

Gemeente Elburgs aanbesteding ‘Licenties voor systeemsoftware en standaard gemeentelijke software’ betreft de levering van Commercial-Off-The-Shelf (COTS) (gemeentelijke) software (licenties) welke on-premises en/of als SaaS/IaaS/PaaS (Xaas) oplossingen afgenomen kunnen worden. Hiermee wenst Gemeente Elburg de volgende doelen te bereiken:
 Het inkopen van (licenties voor) systeemsoftware en standaard gemeentelijke software, al dan niet inclusief advies, service en onderhoud, op de meest (kosten-)efficiënte wijze, rekening houdend met de Total Cost of Ownership (TCO).

Daarbij geldt dat, in beginsel, niet alle licenties bij opdrachtnemer afgenomen hoeven te worden. Indien Gemeente Elburg via separate inkoop en/of aanbesteding systeem en/of gemeentelijke software wil verwerven, is dit mogelijk. Tegelijkertijd moet het wel mogelijk zijn om licenties die via een separaat traject ingekocht zijn, alsnog onder te brengen in de te sluiten raamovereenkomst.
 Opdrachtgever wil een licentielandschap dat blijvend bij de organisatie en haar partners past en optimaal is afgestemd op de behoefte, omvang en toekomstvisie.
 Basisadvisering voor systeem software. Op aangeven van Gemeente Elburg moet opdrachtnemer kunnen optreden als onafhankelijk adviseur voor het verwerven en verlengen van licenties voor systeemsoftware. Opdrachtnemer moet op basis van marktkennis en/of marktonderzoek een basisadvisering voor systeem software passende en kosten-reducerende oplossing aanbieden voor systeemsoftware. Dergelijke trajecten vinden in nadrukkelijk samenspel met Gemeente Elburg plaats, zodat een passende oplossing wordt aangeboden door opdrachtnemer. Gemeente Elburg wenst in ieder geval onafhankelijke advisering vanuit opdrachtnemer voor de volgende leveranciers van systeemsoftware:
o Microsoft
o PinkRoccade Local Government
o Vicrea
o Visma Roxit
o Centric
 Facturatie verzorgen voor aanpalende dienstverlening door de fabrikant van systeemsoftware of standaard gemeentelijke software (denk aan: consultancy, project management, installatie en inrichtingswerkzaamheden).
 Opdrachtgever wil ‘ontzorgd’ worden bij de afhandeling van bestellingen en administratieve zaken rondom (de verlening van het onderhoud op) de software licenties met een centrale registratie in een portal bij de opdrachtnemer.

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één marktpartij, een opdracht met een geraamde waarde van €10.000.000,-  en met een looptijd van maximaal zeven jaar. Deze af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar en biedt de gemeente Elburg de eenzijdige mogelijkheid om dit viermaal met één jaar te verlengen. De looptijd van het contract start op 1 januari 2024. Om te garanderen dat er op 1 januari 2024 een werkende raamovereenkomst is waarin de benodigde licenties zijn ondergebracht, vangt er een implementatieperiode aan die begint op 15 november 2023.

Bron: Tenderned vrijdag 7 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303206

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *