Vernieuwbouw ‘t Paviljoen Ossendrecht van school naar MFA – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw ‘t Paviljoen Ossendrecht van school naar MFA

Impressie: © Gemeente Woensdrecht

De Lowys Porquinstichting (LPS) gaat samen met de gemeente Woensdrecht de vernieuwbouw realiseren van een ‘integraal kindcentrum’ in Ossendrecht, waarbij ook een kinderopvang en een openbare bibliotheek zullen worden geïntegreerd. Dit schoolgebouw en multifunctionele accommodatie biedt straks onderwijs en kinderopvang voor de leerlingen van de
basisschool ’t Paviljoen. Daarvoor wordt de huidige onderwijslocatie van ‘t Paviljoen aan de Meulenberg in Ossendrecht deels gesloopt, waarna op deze locatie de rest van het gebouw grootschalig gerenoveerd en deels nieuw gebouwd wordt. Het doel is dat de accommodatie in 2025 gereed is.
De nieuwe school is duurzaam en fris, waarbij gemeente en LPS, streven naar een Energie Neutraal Gebouw (ENG) met een gezond binnenklimaat op het niveau van ”Frisse scholen Klasse B”, waarin leerlingen en leerkrachten en derden voor lange tijd goed kunnen functioneren. Daarnaast streven zij met marktpartijen naar een integrale benadering van de realisatie en energie neutrale exploitatie van deze nieuwe school, waarbij één marktpartij/consortium voor de vernieuwbouw en meerjarige
exploitatie (beheer, onderhoud en energievoorziening) zorgt voor minimaal twintig jaar. Het gebouw gebonden energieverbruik moet voor minimaal dertig jaar neutraal zijn, de beheer- en onderhoudslasten moeten voor minimaal twintig jaar geborgd worden. (Design, Built, Maintain)

Gemeente Woensdrecht en LPS beogen een gebouw dat bijdraagt aan het welbevinden en geluk van kinderen, niet alleen vandaag maar ook voor toekomstige generaties. De opdrachtgever heeft een (referentie)ontwerp (VO+) laten maken op basis van het programma van eisen door architectenbureau Thomas architecten. Zie hiervoor bijlage 7. (NDR: Neen, bijlage 6)
Dit ontwerp dient als basis voor Fase 1. De gegadigde kan met dit of – na overleg met de opdrachtgever – een ander architectenbureau van zijn voorkeur het ontwerp verder uitwerken, waarbij alle materiaal- en kleurkeuzes afgestemd dienen te worden met de gebruikers.

Het project bestaat uit de volgende fasen:
Fase 1: Uitwerken van de vernieuwbouw: voorlopig definitief en uitvoering gereed ontwerp – tot en met aanvraag omgevingsvergunning
Fase 2: Realisatie van de (ver)nieuwbouw – inclusief inkoop/bouwvoorbereiding
Fase 3: Technisch beheren en onderhouden van de (ver)nieuwbouw en leveren van energieprestaties

Voor de werkzaamheden en prestaties in voornoemde fasen zijn (in totaal) de volgende budgetten door de opdrachtgever vastgesteld:
Fase 1: € 75.000, – excl. btw (maximale vergoeding indien Fase 2 en 3 niet worden opgedragen aan de gegadigde die wordt geselecteerd voor Fase 1).

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Die uit een selectiefase en een gunningsfase bestaat. Aan de gunningsleidraad wordt momenteel nog gewerkt.

Bron: Tenderned zaterdag 8 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303227

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *