Prijsvraag pilotproject zwerfafval afvangen bij de Nieuwe Maas – Aanbestedingsnieuws

Prijsvraag pilotproject zwerfafval afvangen bij de Nieuwe Maas

Kaart: RWS/ Google

Deze opdracht richt zich op de uitvoering van een pilot voor de afvang, afvoer en verwerking van drijvend zwerfafval uit het riviersysteem de Nieuwe Maas ter hoogte van Vijfsluizerhaven. Deze omgeving valt binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ).
Voor deze opdracht zijn eerder onderzoeksvragen opgesteld. Deze vragen
geven de context weer van de eisen en wensen die aan dit project worden gesteld.

Rijkswaterstaat wil met een proef ervaring opdoen om drijvend zwerfafval af te vangen in een ongestuwde getijde rivier. Zij wil weten welke (on)mogelijkheden er bestaan om later op landelijk niveau een dergelijk systeem voor drijvend afval binnen dit riviertype te kunnen inzetten. Daarbij wil zij graag weten welke kosten en baten er mee gemoeid zijn, als ook de risico’s. Verder is het doel om via deze proef de effectiviteit van een vangsysteem te kunnen bepalen: hoeveel drijvend zwerfafval van de totale hoeveelheid in de rivierstroom wordt er afgevangen? Op
welke manier is het mogelijk om het afgevangen zwerfafval te sorteren, af te voeren en gescheiden te verwerken? Wat levert het afgevangen (gescheiden) afval op in termen van kosten en baten? Het uitgangspunt binnen deze pilot is dat het beoogde vangsysteem ook een beproefd systeem dient te zijn. Binnen de termen van
Technology Readiness Level (TRL) dient het minimaal niveau 7 te bezitten bij aanvang van de pilot. Dit komt overeen met een prototype-systeem dat is gedemonstreerd in een operationele omgeving

RWS wil met een maximum bedrag van 300.000 euro incl. BTW een totaalaanbieding ontvangen voor een operationeel vangsysteem. Dit betekent een kant en klare oplevering met bijkomende diensten. Binnen dit bedrag wordt de aanschaf en installatie van het vangsysteem gerekend, als ook bijkomende diensten om het systeem operationeel te houden gedurende de duur van de pilot. Deze laatste zijn onderhoudswerkzaamheden, het afvoeren en verwerken van het drijfafval, monitoring van het zwerfafval én registratie van de bedrijfszekerheid van het vangsysteem.

Bron: Tenderned 5 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186859

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *