Noodlokalen basisschool de Kersenboom Diemen – Aanbestedingsnieuws

Noodlokalen basisschool de Kersenboom Diemen

In de Diemense wijk Plantage de Sniep staat basisschool de Kersenboom. Deze basisschool is in 2018 opgeleverd. De beschikbare capaciteit is evenwel de komende jaren niet voldoende. Dientengevolge is de gemeente genoodzaakt om voor het schooljaar 2020-2021 noodlokalen voor en nabij de basisschool te plaatsen. Daartoe heeft Diemen twee varianten op de strook grond gelegen naast het schoolgebouw uitgewerkt. Uit
onderzoek is gebleken dat op de locatie maximaal een unit van 6 lokalen, en twee werkgroepruimtes, in twee lagen gestapelde, noodlokalen geplaatst kunnen worden. De gemeente Diemen is thans op zoek naar een leverancier voor het leveren, plaatsen, aansluiten en
gebruiks-gereed opleveren van de huisvesting.

Foto: Brede school “de Kersenboom”

De uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd in een zogenaamde Technische Vraagspecificatie, uitgesplitst in functionele, architectonische en technische aspecten. Het gevraagde kwaliteitsniveau is hoog en sluit aan op het niveau van basisschool de Kersenboom. Twee ruimten op de begane grond (niveau 0) moeten inwisselbaar zijn van onderwijsruimte naar kinderdagverblijfruimte. De huisvesting is solitair en wordt zonder gas aangesloten. De huisvesting dient verplaatsbaar te zijn voor gebruik elders. De huisvesting heeft geen fysieke verbinding met de Kersenboom en dient vrijgehouden te worden (circa 7 meter) van de bestaande bebouwingsgrens. Zichtlijnen naar het achterliggende openbaar gebied wordt hierdoor geborgd. De benodigde infrastructurele aanpassingen maken geen onderdeel uit van de vraagspecificatie en worden door de gemeente zelf verzorgd. De locatie is vrij van leidingen en milieuverontreinigingen. Voor de fundering dient uitgegaan te worden van funderen op palen.
De verwachte gebruiksduur op deze locatie is 10 jaar. De levensduur van de units is minimaal 25 jaar waarbij de eerste 15 jaar het gewenste kwaliteitsniveau behouden blijft tot conditieniveau 3. In het kader van toekomstige mogelijkheden dient de huisvesting op een eenvoudige wijze vergroot en aangepast te kunnen worden. Vergroting uitgaande van twee bouwlagen. De grootte van de huisvesting is afhankelijk van het geleverde product. Het product dient het gevraagde programma te kunnen huisvesten. Qua ingebruikname huisvesting geldt schooljaar 2020-2021 (uiterlijk augustus 2020).

Bij deze aanbesteding kun je je afvragen of regeren wel vooruit zien was. De bouw van de school dateert uit 2018, nauwelijks een jaar later moeten er voor 10 jaar 6 lokalen worden bijgebouwd met nog de mogelijkheid daarbij dat hij nogmaals vergroot moet worden.

Bron: Tenderned 5 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186820

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *