Prijsvraag ‘Invulling Fort Prins Frederik’ Goeree-Overflakkee (een beetje laat op Tenderned) – Aanbestedingsnieuws

Prijsvraag ‘Invulling Fort Prins Frederik’ Goeree-Overflakkee (een beetje laat op Tenderned)

Foto: © Gemeente Goeree-Overflakkee

Rijksmonument Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is één van de belangrijkste historische boegbeelden van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Het avontuurlijke verleden is hier in alles zichtbaar. Van Franse soldaten die vanaf de imposante geschutstoren over het water van het Volkerak tuurden om vijandige schepen te beschieten, tot de gevangenis waar één van Nederlands bekendste NSB’ers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn naam in één van de binnenmuren van kruithuis kerfde. Van vestingwerk waar Nederlandse soldaten zich stierlijk verveelden tot vakantiepark. De gemeente Goeree-Overflakkee kreeg in 2018 het fort in handen en geeft dit belangrijke stuk historie weer de aandacht en liefde die het verdient. Het verhaal van het fort verdient het om verteld én beleefd te worden, zonder de rijkdom van het groen, de rust én de recreatieve waarde uit het oog te verliezen. Tijd voor een nieuwe bladzijde in het omvangrijke verhaal! Het doel is om een nieuwe ondernemer, óf een consortium van ondernemers aan te trekken. Daarvoor is deze procedure gestart. Door ruimte te geven om te ondernemen draagt een toekomstige ondernemer automatisch bij aan overkoepelende doelstellingen van de gemeente GoereeOverflakkee (duurzame instandhouding, toegankelijkheid/beleefbaarheid, restauratie en impuls voor
het eiland).

Fort Prins Frederik is een forteiland dat in totaal circa 42.000m² beslaat. Het bestaat uit de fortgracht met aangrenzende gronden, het forteiland met daarop diverse rijk monumentale gebouwen, recreatiegebied de Punt en het voormalig zwembadterrein. Het fort is van grote cultuurhistorische waarde en er is tevens sprake van hoge natuur- en landschappelijke waarden. Sinds 2017 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee de regie over het fort stevig in handen genomen. Hoewel er in de buitenring sprake blijft van een aantal kavels waar recreatief gebruik in de nabije toekomst is toegestaan, is het grootste gedeelte van het fort tegenwoordig in het bezit van de gemeente. Diverse eigenaren zijn weg en kwalitatief matige opstallen zijn verwijderd. Hierdoor is er rondom het kerngebied ruimte ontstaan, waarin het gebied en haar erfgoed weer centraal staat. Ook
is er een eerste stap gezet in de casco restauratie van een aantal gebouwen.

De doelstelling is om een nieuwe ondernemer, óf een consortium van ondernemers aan te trekken die de verantwoordelijkheid voor het kerngebied van Fort Prins Frederik op zich willen nemen, invulling geeft aan de restauratieopgave en actief aan de slag gaat met de exploitatie. Er wordt gezocht naar een plan dat in hoofdlijnen aansluit op de NvU  en op eigentijdse wijze invulling geeft aan het kerngebied van Fort Prins Frederik. De NvU geeft daarin richting aan de integrale ontwikkeling van het fort. Hierbinnen zijn verschillende deelgebieden benoemd waarin de intrinsieke kwaliteiten van de plek(ken) centraal staat. De diverse gebouwen en hun herontwikkelingspotentie zijn nader beschreven en er is een profiel geschetst van de gewenste ondernemer(s). De NvU schrijft niet voor, maar is bedoeld om te prikkelen en de kaders te beschrijven waarbinnen een nieuwe exploitatie vorm kan krijgen. De aanbestedende dienst wil zich (aangenaam) laten verrassen door creativiteit van partijen.

Het kerngebied wordt in erfpacht uitgegeven. De erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 25 jaar. Hierbij wordt uitgegaan van een totale indicatieve perceelgrote van circa 7400 m². De pachter is verantwoordelijk voor de restauratie, herontwikkeling en het beheer en onderhoud van gebouwen en het erfpachtperceel. De aanbestedende dienst staat ervoor open om aanvullend een aantal remises en/of bunkers te betrekken bij deze overeenkomst.

De aanbesteding vindt plaats volgens de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012) en volgt de artikelen 2.42 en 2.43 in de Aanbestedingswet die toezien op de procedure van de prijsvraag. De procedure openbare prijsvraag is gekozen vanwege het creatieve aspect van de uitvraag. Een openbare prijsvraag biedt ruimte aan alle ondernemers om de aanbestedende dienst een creatieve oplossing via een planvisie aan te dragen dat door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning van prijzen. In dit specifieke geval is er geen prijs, maar verwerft deelnemer het recht op het vestigen van een zakelijk recht. De aanbestedende dienst kan als vervolg op de procedure van de prijsvraag een opdracht laten voortvloeien door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

Op dinsdag 31 mei 2022 van 19.00-20.00 uur zal, via Teams, een startbijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe de procedure is opgebouwd. Daarnaast zal een demonstratie gegeven worden hoe Mercell Source-to-Contract werkt, hoe u vragen kunt stellen en een aanmelding kan doen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Mercell Source-to-Contract

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld het Fort Prins Frederik te bezichtigen en de situatie ter plaatse op te nemen. Het gebied is vrij toegankelijk. De panden zijn niet vrij toegankelijk. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt met de aanbestedende dienst. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot en met 1 juni 2022 voor deze bezichtiging aanmelden via Mercell Source-to Contract.  De aanbestedende dienst stuurt een uitnodiging voor bezichtiging met vermelding van datum en tijdstip. De datum van de bezichtiging is vastgesteld op 2 en 3 juni 2022.

NDR: Tja We weten het, de meeste vetgedrukte data liggen in het verleden.  Maar nu eens niet te wijden aan de tijdvertraging door TED. De PDF die wij als bron gebruikten is van 20 mei 2022  en blijkbaar toen ook op Mercell geplaatst. Pas op 1 juni 2022 verschijnt het dan op Tenderned. Als mosterd na de maaltijd dan wel. Aanmelden met een compleet plan kan nog wel tot 30 juni 2022.

Bron Tenderned woensdag 1 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262824

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *