Beheer en onderhoud gebouwen Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud gebouwen Noord-Holland

Een der te onderhouden gebouwen, het provinciehuis aan de Dreef te Haarlem. Foto: Google streetview

De provincie Noord-Holland heeft diverse kantoorgebouwen in eigendom en gebruik in Haarlem en Castricum. De sector Facility Management van de directie Concernzaken heeft hierbij de rol van contracteigenaar en heeft voor het technisch beheer en onderhoud (TBO) de afgelopen jaren een overeenkomst afgesloten met een opdrachtnemer. Deze overeenkomst loopt af per 1 juli 2023 en moet opnieuw aanbesteed worden door middel van een Europese aanbesteding. Daarnaast wil de provincie ook
de scope en de aard van de dienstverlening uitbreiden c.q. actualiseren.

De eerste vijf jaren (en gedurende de eventuele verlenging van de overeenkomst) zal de sector Facility Management van de Provincie Noord-Holland vanuit een zakelijk en resultaatgericht perspectief met een beperkt aantal toeleveranciers (soft en hard services) een samenwerkingsrelatie opbouwen en deze proactief blijven onderhouden. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en op de intentie van de provincie Noord-Holland en toeleveranciers om voor langere tijd met elkaar ondernemend samen te werken.

De scope van de opdracht omvat zeven  gebouwen in de gemeenten Haarlem en Castricum met een optie voor steunpuntlocaties elders in de provincie Noord-Holland ten behoeve van de sector Beheer en Uitvoering. De gebouwen zijn:

  • HAARLEM, Houtplein 33 (kantoor)
  • HAARLEM, Dreef 1 (kantoor)
  • HAARLEM, Dreef 3 (kantoor)
  • HAARLEM, Paviljoenslaan 1 (kantoor)
  • HAARLEM, Paviljoenslaan 3 (kantoor)
  • HAARLEM, Paviljoenslaan 5 (kantoor)
  • CASTRICUM, Westerplein 6 / Puikman 3 (kantoor, museum, Huis van Hilde)

De beoogde scope is divers (zoals relatief nieuwe gebouwen, monumentale panden en een museum), disciplines (onder meer elektra, installaties, sanitair, gebouwautomatisering, transport, warmte koude opslag, brandveiligheid, bouwkundige zaken, grootkeukenapparatuur en terreintechniek) en diensten (preventief, correctief en vervangend onderhoud, beheeractiviteiten, functionaliteit, energiebeheer en -management, etc.). Ook zal er sprake zijn van capaciteit invulling van
huismeesteractiviteiten en consignatiedienst. De aard van de werkzaamheden betreft naast het preventief, correctief en vervangend onderhoud, ook beheeractiviteiten als monitoring, rapportage, functionele controle, energiemanagement, compliance , integrale kwaliteit en risicomanagement.

Nieuwbouw en (grotere) renovatieprojecten vallen buiten de scope. Daarentegen zijn groot vervangend onderhoudsprojecten en verduurzamingsprojecten (zoals isolerende maatregelen, vervanging meet & regelsystemen of het vervangen van CV installaties voor een warmtepomp) wel onderdeel van de scope. Op grond van de beschikbare gegevens en inschattingen voor de toekomst wordt de totale omvang van de opdracht geraamd op €3.000.000,- exclusief BTW per jaar voor technisch beheer en preventief en correctief onderhoud, jaarlijks vervangend onderhoud, functionele aanpassingen en gebruikerswensen,
projectmatige werkzaamheden in het kader van groot vervangend onderhoud, bouwkundig preventief onderhoud en verduurzamingsactiviteiten De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie.

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht eenmaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van nogmaals vijf jaar. Zowel de aanbestedende dienst als de opdrachtnemer hebben de mogelijkheid gedurende de verlenging
de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure met een aanmeldings- en gunningsfase. De maximaal vijf gegadigden die na toekenning van de punten de meeste punten hebben behaald, zullen worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Bij de aanbestedingsdocumenten is ook opgenomen een samenvatting van de in december 2021 gehouden marktconsultatie  met betrekking tot deze aanbesteding.

Bron: Tenderned woensdag 1 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262848

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *