Tijdelijke Huisvesting bs. Beneden Beekloop en kdv Potje Knor Geldrop-Mierlo – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke Huisvesting bs. Beneden Beekloop en kdv Potje Knor Geldrop-Mierlo

De plannen zijn om op het terrein van de basisschool Beneden Beekloop nieuwbouw te plegen. De basisschool zal dan tijdens de bouw in een tijdelijke huisvesting moeten worden ondergebracht. Door middel van deze aanbesteding wil de aanbestedende dienst ( gemeente Geldrop-Mierlo ) de tijdelijke huisvesting voor bs De Beneden Beekloop en kinderdagverblijf Potje Knor zeker stellen. Deze tijdelijke huisvesting moet geschikt zijn voor de gebruiksperiode van minimaal 26 maanden en komt tegemoet aan de specificaties zoals opgenomen in het programma van eisen. Het betreft de best mogelijke oplossing binnen de
randvoorwaarden zoals die in de aanbestedingsstukken zijn opgenomen.

De overeenkomst bestaat uit, op basis van huur:
– ontwerpen en engineeren van het gebouw
– opstellen van stukken voor de aanvraag van benodigde vergunning(en)
– aanvragen en coördineren NUTS en datavoorziening
– leveren, plaatsen, aansluiten en het gebruiksgereed opleveren van de tijdelijke huisvesting voor de basisschool Beneden Beekloop en kinderdagverblijf Potje Knor
– verhuren en onderhouden (groot onderhoud) van de tijdelijke huisvesting gedurende de gebruiksperiode van 26 maanden, deze gebruiksperiode kan optioneel worden verlengd
– retourname van de huisvesting en ‘schoon opleveren’ van de locatie na de gebruiksperiode

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 26 maanden (gebruiksperiode van de tijdelijke huisvesting op locatie). De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 oktober 2022. De opleverdatum voor de tijdelijke huisvesting is gekoppeld aan de sloop van het bestaande gebouw die op zijn beurt weer gerelateerd is aan de start van de nieuwbouw op
dezelfde locatie1. Vooralsnog gaat aanbesteder er vanuit dat hiervoor de tijdelijke huisvesting vanaf 1 juni 2023 gebruiksgereed opgeleverd moet worden. De definitieve planning hiervoor zal in overleg met de opdrachtnemer worden vastgesteld waarbij er naar gestreefd wordt uiterlijk 1 februari 2023 definitief uitsluitsel te hebben.
De gebruiksperiode voor de tijdelijke huisvesting is afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw waarbij wordt uitgegaan van een minimale termijn van 26 maanden met een uitloop naar maximaal 30 maanden. Bij inschrijving dient uitgegaan worden van de minimale termijn van 26 maanden. Indien een langere gebruiksperiode noodzakelijk is zal de huurprijs per maand waarmee is ingeschreven ook van toepassing zijn op de aanvullende maanden. De kosten voor demontage en verwijdering van het gebouw en schoon opleveren van de locatie kunnen, nadat de noodzakelijkheid hiervan door de opdrachtnemer is aangetoond, bij een langere huurperiode dan 26 maanden worden geïndexeerd.

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in dit aanbestedingsdocument wordt de inschrijving verder beoordeeld. De beoordeling vindt plaats op basis van de laagste prijs. Uitgangspunt bij inschrijving dient de minimale gebruiksperiode van 26 maanden te zijn zoals ook is aangegeven op het inschrijfbiljet. De optie voor mobiele airco units ten behoeve van de accommodatie wordt in de inschrijfsom voor beoordeling van de laagste prijs meegenomen.

Bron: Tenderned woensdag 1 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262815

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *