Portofonie t.b.v het RIJK – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Portofonie t.b.v het RIJK

Hier met de tamtam,
©ZaZ 2018

Aanleiding voor deze aanbesteding is het expireren van (af)lopende contracten voor de levering van Portofonie bij
– Concern Dienst Verlener Rijkswaterstaat/Corporate Dienst (RWS/CD);
– Shared Service Organisatie Centrum voor facilitaire dienstverlening (SSO CFD);
– Concern Dienst Verlener FMHaaglanden (FMH);
– Ministerie van Algemene Zaken (Min. v. AZ);
– Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW);
– Rijks Beveiligings Organisatie (RBO)

De scope van de aanbesteding bestaat uit:
(Gedeeltelijke) Instandhouding van het huidige portofoonbestand. Dit betreft (na)levering, vervanging, instellen en/of Onderhoud incl. bijbehorende voorzieningen (draagriemen, laders, accu’s, vergunningen, randapparatuur als basisposten, bedienposten, repeaters, antennes et cetera);
(Gedeeltelijke) vervanging van het huidige portofoonbestand plus levering van overige toebehoren en aanverwante diensten. Onder overige toebehoren vallen onder andere: basisstations (mobilofoon en/of tafelbedientoestel), repeaters, accu’s, antennes, acculaders (enkel en meervoudige), headsets, draagtassen, -riemen en -clips, luidsprekers en microfoons. Onder aanverwante diensten vallen: nulmeting, site survey, engineers/ installatiewerkzaamheden, projectmanagementwerkzaamheden en
onderhoud;
Het adviseren over het huidige portofoonbestand en de ontwikkelingen op het gebied van Portofonie, netwerken, communicatietechnieken;
Bestaande netwerken en portofoons (gefaseerd) die op termijn kunnen integreren met de nieuwe Gemeenschappelijke Centrale Meldkamers (GCMK’s);
Instandhouding van het huidige pagerbestand (PZI). Sommige afnemers hebben pagers in gebruik die gedurende de contractperiode worden uitgefaseerd. Het nieuwe contract is daarom een vangnetconstructie. Met deze constructie wordt beoogd het huidige pagersbestand werkzaam te houden. Dit kan door vervanging en/of Correctief onderhoud.

Alle onderhoud kan optioneel per locatie nader overeen gekomen worden in nadere onderhoudsovereenkomsten.
Voor de bepaling van de omvang van de aanbesteding per perceel zijn geen historische afname of omzet gegevens anders dan inventarislijsten gebruikt. Er is wel veel aandacht besteed aan de opstelling van een realistische planning van afname gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomsten. Hierbij is enerzijds uitgegaan van de inventarisatie van aanwezige apparatuur en anderzijds van de door de deelnemers geplande vervangingen. Een en ander heeft geresulteerd in een behoefte die is opgenomen in de prijsmodellen per perceel. 

Er zijn twee percelen:

  • Perceel 1 – FMH, Min v AZ en RBO
  • Perceel 2 – SSO-CFD, RWS/CD en ISZW

De geraamde waarde van perceel 1 is €800.000,-, de geraamde waarde van perceel 2 is €1.520.000,-. De geraamde opdrachtwaarde is gebaseerd op de behoefte over de gehele contractduur van vier jaar en de budgetten die binnen de deelnemende organisaties ter beschikking worden gesteld.

De opdracht wordt aanbesteed door middel van de openbare procedure overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012.
De aanbesteding bestaat uit twee percelen. Per perceel wordt de opdracht gegund aan één Leverancier op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

Bron: Tenderned woensdag 4 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235089

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *