Hengelo tevreden met onrechtmatig aanbesteden van 2,1 miljoen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Hengelo tevreden met onrechtmatig aanbesteden van 2,1 miljoen

Ook Hengelo heeft het jaarverslag gepubliceerd. Lokale 1Twente berichtte daar optimistisch over dat Hengelo “minder in de fout ging”.”Volgens de accountant krijg je inkoop- en aanbestedingen nooit honderd procent sluitend.” citeert 1 Twente. Hengelo was in 2018 gebleken structureel in de fout met de goedkeurende verklaring van de accountant voor de door aanbestedingen gedekte uitgaven. In eerdere jaren ging het om bedragen van 4,9 en 4,1 miljoen. Dit jaar minder in de fout blijkt te betekenen: maar €2,1 miljoen. Aanbestedingsnieuws pakte het jaarverslag maar eens bij om te zien hoe het precies zit.

Een van de opmerkingen van de accountant is staatsrechtelijk ook wel opmerkelijk. De accountant stelt vast dat het eigen inkoopbeleid, omdat dit is vastgesteld door de raad, onderdeel is van de accoutantscontrole. Door dit te delegeren, wordt de onrechtmatigheid opgegeven. Maar kan deze bevoegdheid wel gedelegeerd worden? En zo ja, is het wel democratisch wenselijk dat een college zijn eigen inkoopbeleid vaststelt, wanneer daar grote overschrijdingen in plaatsvinden?

  De controle op naleving van de aanbestedingsrichtlijnen heeft veel aandachtgekregen in onze controle (mede omdat we dit als verhoogd risico hebben aangemerkt). Gedurende de controle is gebleken dat het van toepassing zijnde inkoopbeleid in het verleden is vastgesteld door de raad. Op basis van de kadernota rechtmatigheid betekent dit dat het eigen inkoopbeleid daarmeeook onderdeel is van het normenkader voor onze accountantscontrole.
Daarom hebben we naast de toetsing op de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, ook een aanvullende controle uitgevoerd op de
naleving van het eigen inkoopbeleid. Uit onze controle komt een totale fout van € 2,1 miljoen naar voren. Dit betreft inkoopdossiers die in voorgaand jaar ook onrechtmatig waren, maar die doorlopen in 2020 (€ 0,67 miljoen) en een geëxtrapoleerde fout van € 0,1 miljoen in de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Het restant van de totale fout (€ 1,3 miljoen) betreft een geëxtrapoleerde fout, die wordt veroorzaakt door onrechtmatige dossiers uit de uitgevoerde deelwaarneming op het eigen inkoopbeleid van de gemeente Hengelo. Met ingang van 2021 is het eigen inkoopbeleid geen onderdeel van het normenkader doordat de gemeenteraad in 2021 heeft besloten deze taak te delegeren naar het college. Wel is het belangrijk dat het college de raad goed blijft informeren over de naleving van het eigen inkoopbeleid.

Het rapport vermeldt ook dat de risico-inschattingen ongewijzigd hoog blijven, voor het Risico op corruptie/omkoping bij  aanbestedingen. Die is hoog, zowel bij  Risico-controleplan/Risico board letter als Update risico jaarrekeningcontrole. Dat belooft ook wat voor de toekomst.

Als het gaat om het opzetten van de rechtmatigheidscontroles is er dus volgens de accountant nog veel werk aan de winkel. Het is van belang om voor alle processen werkprogramma’s uit te schrijven op basis van de relevante rechtmatigheidsaspecten uit wet-, regelgeving en lokale verordeningen. Voor een aantal processen zoals Participatiewet/sociale zaken zijn deze al wel aanwezig,
maar voor een aantal processen moeten deze nog worden opgezet.

Aanbestedingsnieuws vond dat toch opmerkelijk genoeg om nog even te melden.

Bron: https://hengelo.raadsinformatie.nl/document/10377616/1/Definitief_accountantsverslag_en_-verklaring_gemeente_Hengelo_2020

Zie ook: https://hengelo.raadsinformatie.nl/vergadering/562911#ai_4633927

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *