Politiek akkoord in Europa over IPI aanbestedingsinstrument – Aanbestedingsnieuws

Politiek akkoord in Europa over IPI aanbestedingsinstrument

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben een politiek akkoord bereikt om de EU meer mogelijkheden te verschaffen om toegang te krijgen tot markten voor overheidsopdrachten buiten de EU, waardoor de kansen voor EU-bedrijven worden vergroot. Het akkoord over het instrument voor internationale overheidsopdrachten (De Europese Commissie noemt het nu IIO in het Nederlands, Aanbestedingsnieuws noemde het eerder IPI  naar de Engelse afkorting) werd bereikt nadat de laatste trialoog op 14 maart in Brussel had plaatsgevonden.

Het IIO zal volgens de Europese Commissie ertoe bijdragen dit probleem aan te pakken doordat de EU in staat wordt gesteld onderzoeken te openen in gevallen van vermeende beperkingen voor EU-bedrijven op aanbestedingsmarkten van derde landen, met het betrokken land overleg te plegen over de openstelling van zijn aanbestedingsmarkt. Uiteindelijk kan ook de toegang tot de Europese markt voor overheidsopdrachten worden beperkt

Fragment visual IPI IIO Aanbestedingsinstrument ©EU 2022

voor buitenlandse ondernemingen die afkomstig zijn uit een land dat beperkingen blijft toepassen op EU-bedrijven.

Met het IIO zou de Commissie uiteindelijk beperkingen kunnen instellen met betrekking tot de eigen markten voor overheidsopdrachten in de EU, en wel in de vorm van aanpassingen van de wijze waarop inschrijvingen uit het betrokken land worden beoordeeld, of in de vorm van een uitsluiting van bepaalde inschrijvingen uit het betrokken land. In de praktijk houden deze aanpassingen in dat inschrijvers uit dat land in vergelijking met andere inschrijvers zouden worden geacht een hogere prijs dan de werkelijk voorgestelde prijs te bieden. Dit zou inschrijvers uit de EU en uit landen waarop die maatregelen geen betrekking zouden hebben, een concurrentievoordeel op de Europese markten voor overheidsopdrachten opleveren.

Dit zou een laatste redmiddel zijn. Voordat die stap wordt gezet, zou de Commissie een onderzoek instellen in gevallen van vermeende beperkingen voor EU-bedrijven op aanbestedingsmarkten van derde landen. Parallel aan het onderzoek naar beperkingen ten aanzien van goederen, diensten en/of leveranciers uit de EU zou de Commissie het betrokken land uitnodigen voor overleg over de openstelling van zijn aanbestedingsmarkt. Dit overleg zou ook kunnen plaatsvinden in de vorm van onderhandelingen over een internationale overeenkomst.

 

“Een gelijk speelveld is van vitaal belang voor het concurrentievermogen van onze bedrijven. Hoewel de EU haar markt voor overheidsopdrachten open heeft gehouden, kan dit niet worden gezegd van veel derde landen waar onze bedrijven nog steeds te maken hebben met oneerlijke belemmeringen. Wij blijven voorstander van een dialoog om dergelijke problemen op te lossen. Maar uiteindelijk zal dit nieuwe instrument ons een extra mogelijkheid geven om deze belemmeringen weg te nemen en eerlijke concurrentie te bevorderen ten voordele van iedereen.”
In dit verband verklaarde uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis

 

Bron: EU Rapid Press Releases, 14 maart 2022 ip_22_1728

Zie ook:

https://ecer.minbuza.nl/-/politiek-akkoord-over-wederkerigheid-bij-toegang-tot-markten-van-derde-landen-bij-aanbestedingen?redirect=%2Fecer

 

NDR: Het met de regeling aangekaarte probleem is reëel, terwijl Europese leveranciers van kwalitatief dure maar veilige producten of innovaties met een lange ontwikkelingsperiode, moeten inschrijven op een aanbesteding, wordt de concurrent in derde landen niet geplaagd met de EU zelfmoordstrategie van het fenomeen aanbesteding en alleen al daardoor goedkoper kan leveren, al is er vaak bijkomstig nog een flink pak staatssteun, dat de Europese leverancier niet krijgt omwille van het rigide Europese staatssteunrecht.

Zie bijvoorbeeld ook:Belgrado lukt het wel, DAF in te kopenBussen weren, kan het of niet

Wederkerigheid moet ook over en weer van 2 kanten komen, deze IPI regeling is echter niet ook met derde landen afgesproken en in afwijking van de GATT-akkoorden waarmee een verbod is gesteld op non-tarifaire belemmeringen. Aanbestedingsnieuws vraagt zich dus erg af hoe dit gaat aflopen, maar verwacht nog geen direct voordeel.

 

Zie eerder:

Kaag’s kamerbrief over Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument (wederkerigheid)

Verslag Tweede Kamer over internationaal aanbestedingsinstrument

IPI impasse over EU-regelgeving voor internationale aanbestedingen blijft voortduren

Aftreden van Kaag heeft gevolgen voor het aanbesteden

CDA stelt kamervragen over nieuwe problemen met Keolis bussen

1 thought on “Politiek akkoord in Europa over IPI aanbestedingsinstrument

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *