Brief “voorlopig akkoord internationaal aanbestedingsinstrument”naar de Tweede Kamer gestuurd – Aanbestedingsnieuws

Brief “voorlopig akkoord internationaal aanbestedingsinstrument”naar de Tweede Kamer gestuurd

De Kamer wist al van het akkoord, toen 14 maart het persbericht uit Europa kwam. Aanbestedingsnieuws schreef er toen ook over: Politiek akkoord in Europa over IPI aanbestedingsinstrument. Aanbestedingsnieuws is van mening dat met de maatregel Europese lidstaten zichzelf juist in de voet schieten. De maatregel houdt geen rekening met doelmatig, effectief of slagvaardig inkopen. Er wordt voor inkopers een extra barriére opgeworpen en die hindernis op zich is al een stap in de richting van nog weer ingewikkelder aanbesteden. Laten we de dingen moeilijker maken. Moeilijker en duurder.
De maatregel heeft naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws gevolgen voor de prijs, de “fictieve opslag” die berekend moet worden aan leveranciers kan weleens een hele reële opslag worden, als bekend wordt dat het Chinese project opzettelijk duurder is in een wanhopige poging dit product uit de markt te prijzen, kan het ook zo maar zijn dat de Europese inschrijvers juist besluiten het product nog weer duurder te vermarkten, die zijn immers van veel betere kwaliteit. De IPI-aanpak gaat uit van een prijszétting door de overheid waarvan in de vrije markt zelfs met een aanbesteding geen sprake is en houdt geen rekening met de strategische afweging die aanbieders maken als ze inschrijven op een aanbesteding een derde leverancier plots “fictief” veel duurder wordt. Populair gezegd: dan kan je als Europees ondernemer met Chinese concurrentie zelf ook in prijs omhoog.
Los daarvan is het toepassen IPI al ingewikkeld en zal daarom opnieuw een rem zijn op het uitschrijven van aanbestedingen en daarmee op de bestedingen van de overheid. Nog meer vragen aan PIANOo hoe dat nu moet met internationale inkopen. Wie Aanbestedingsnieuws heeft gevolgd, weet inmiddels wel hoe groot dat muliplier effect is, dat nu een multi divider effect is op het moment dat je overheidsbestedingen omdraait en afknijpt. Keynes heeft zo nooit geleefd.
Met de kamerbrief van Schreinemacher komt wel duidelijkheid over het kabinetsstandpunt.
Aanbestedingsnieuws citeert uit de brief en geeft de belangrijkste passages aan:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *