PlusOV: stoppen kan niet

Zomaar uit de inkoopsamenwerking PlusOV stappen, gaat ook niet. Dat stelde programmamanager Pieter Folkeringa van Deventer bij een raadsvergadering in die stad. Met de oprichting van de mobiliteitscentrale die in 9 steden in de Gelderse stedendriehoek het doelgroepenvervoer.

PlusOV is de opvolger van het regiovervoer dat vroeger door Gelderland geregeld werd. De mobiliteitscentrale regelt het al het doelgroepenvervoer in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Met of zonder Wmo-indicatie. Het bestuur bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeenten.

De organisatie krijgt al klachten sinds de oprichting in 2016, toen het meteen aan de slag moest met een volledig nieuwe planning. Het ontbrak de organisatie zowel aan personeel als aan voertuigen en er werden verkeerde voertuigen ingezet. Eind december 2017 boden 214 Apeldoornse ouders een petitie aan dat zij het vertrouwen in PlusOV kwijt zijn en pleiten ervoor dat de planning van het vervoer weer bij de vervoerder terug moet.

De deelnemende gemeenten moeten aangeven of ze door willen met PlusOV. Stoppen is eigenlijk geen keus, aldus Folkeringa. Doordat personeel al is ingekocht en een nieuwe centrale zou moeten worden ontwikkeld en een nieuwe aanbesteding zou moeten worden uitgezet, zijn de financiële gevolgen van uitstappen uit de vervoerscentrale niet te overzien.

Blijkens de raadsstukken is dat eens te meer zo omdat er is bepaald dat bij het vertrek van 1 gemeente, overige deelnemers daarvan geen financieel nadeel mogen ondervinden. Dit wordt vastgesteld door een (register) accountant.

Adviesbureau Cissonius Groep heeft in 2017 een quickscan naar de problemen van PlusOV gepubliceerd. Daaruit blijkt dat mutaties door de vervoerder niet altijd bij de gemeenten terecht komen. Zo verschillen de gegevens van de gemeenten met de gegevens van de vervoerders.

De vervoerders verwerken gedurende de loop van het schooljaar mutaties die mogelijk niet bij gemeente bekend zijn. Ook in het schooljaar 2017 zijn de klachten niet opgehouden en mutaties blijven binnenkomen.

De dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) tussen de gemeenten en PlusOV lopen af in augustus
2019, op dat moment lopen ook de contracten van PlusOV met de vervoerders af.
Gemeenten moeten volgens hun contract uiterlijk 1 juni 2018 PlusOV berichten over een eventuele
verlenging van de DVO. Zonder expliciet besluit wordt de DVO met ingang van 1 augustus 2019 stilzwijgend verlengd met vier jaar.

De gemeente Apeldoorn heeft in ieder geval aangegeven het beslismoment te willen verschuiven van 1 juni 2018 naar oktober 2018. Dat geldt ook voor Brummen. Daar is de besluitvorming uitgesteld tot november 2018.  Alle gemeenten vinden deze stilzwijgende verlenging met vier jaar ongewenst. Daarom heeft PlusOV eerder in 29 maart 2018 besloten,  om het definitieve besluit over de verlenging van de DVO op te schorten naar uiterlijk 1 november 2018 en om vóór deze datum een brede regionale evaluatie te laten uitvoeren.

Alle vervoercontracten (regiotaxi, leerlingenvervoer, dagbesteding, jeugdzorg) lopen tot 1 augustus 2019 en kunnen 2x 1 jaar verlengd worden. Daarvan is de opzegtermijn is 6 maanden (dus voor 1 februari 2019). Voor de afzonderlijke vervoervormen geldt een aanbestedingstermijn van minimaal 9 maanden. Voor de  opzet/aanbesteding nieuwe regionale regiecentrale met nieuwe aanbesteding alle vervoervormen geldt een termijn van minimaal 18 maanden.

Zie ook:

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6424326/1  (raadsbesluit)
https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6424342/1 (brief Plus OV)

redactie Auteur

Geef een reactie