Optimalisatie Priva Blue ID gebouwbeheerssysteem – Aanbestedingsnieuws

Optimalisatie Priva Blue ID gebouwbeheerssysteem

Foto: Pexels.com

De gemeente Den Haag heeft in 13 sporthallen, 3 combihallen en 4 zwembaden het systeem Priva in gebruik. Dit systeem is een gebouwbeheersysteem en regelt verschillende gebouwbeheerinstallaties al dan niet van derde leveranciers. Via Priva worden de verschillende andere systemen in gebouwen bediend. In het geval van de zwembaden is dit systeem complexer dan een sporthal aangezien er bij een zwembad meer technische installaties op aangesloten zijn zoals de waterbehandeling, zout elektrolyse systemen, verwarming etc. De software en hardware zijn eigendom van de gemeente.

Een deel van de hardware wordt door de eindfabrikant uitgefaseerd en dient vervangen te worden. De soft- en hardware vertoont door de loop der jaren storingen. Deze storingen moeten verholpen worden, wat inhoudt dat software aangepast
moet worden. Overstappen naar een ander systeem betekent een desinvestering die niet in verhouding staat tot optimalisatie van dit systeem. Voor beheer en onderhoud van Priva en het opvolgen van storingen is reeds een partij gecontracteerd.
De opdracht zoals met deze aanbesteding wordt beoogd, voert echter verder dan “onderhoud” van dit systeem en wordt daarom als separaat project gezien.

Er is gekozen voor aanbesteden omdat de gemeente zelf geen capaciteit heeft tot het uitvoeren van deze werkzaamheden. Onderhavige opdracht is technisch complex omdat er samenhang is met verschillende andere installaties waarop moet worden aangesloten, daarnaast kan de optimalisatie op verschillende wijzen worden uitgevoerd.
De opdracht betreft het
1) vervangen van hardwarematige componenten (van Priva- naar Priva Blue-ID) doordat de huidige componenten gedateerd zijn en niet meer door de producent worden geleverd
2) softwarematig optimaliseren van het systeem , waarbij huidige verstoringen dienen te worden opgelost. Deze storingen betreffen veelal geen calamiteiten, het systeem geeft echter vaak meldingen voor opvolging naar de onderhoudspartij zonder dat dit opvolging nodig heeft. De doelstelling is dan ook dat het systeem zodanig wordt herschreven/aangepast dat enkel storingen worden gemeld die daadwerkelijk een storing zijn.
3) er dient een koppeling tot stand gebracht te worden tussen het huidige verhuursysteem en het GBS(Priva) waardoor een duurzaamheidsefficiency bereikt gaat worden (indien er geen verhuur van de accommodatie is, worden gebouwsystemen niet/of beperkt opgestart).
4) Het garanderen van de werking van het systeem en werking daarvan. In geval van calamiteiten na oplevering en gedurende de implementatie is een 24/7 storingsdienst beschikbaar.

Dit betreft een eenmalig project omdat het onderhoud en in beheer hebben van dit systeem is belegd bij een derde. Zodra het project is afgerond wordt de software en hardware overgedragen aan deze derde voor het uitvoeren van het onderhoud. Hier worden acceptatiecriteria voor opgesteld. De gemeente verwacht dat uiterlijk per einde 2023 de gehele opdracht is uitgevoerd.

Gekozen is om de opdracht in twee percelen in de markt te zetten. Deze percelen zijn als volgt:
Perceel 1: Sporthallen (13 Sporthallen)
Perceel 2: Combihallen en zwembaden (3 combihallen en 4 zwembaden)

Met één opdrachtnemer per perceel wordt een dienstverleningsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze laatste kan wellicht vervallen, afhankelijk van de verstrekte gegevens en toegangen tot het huidige systeem. De duur van de overeenkomst is afhankelijk van de snelheid van implementatie. De beoogde ingangsdatum is 1 december 2021. De einddatum van de overeenkomst betreft het moment van laatste oplevering en loopt vooralsnog tot l december 2023. Hierin zal een voorbehoud worden opgenomen dat de overeenkomst ook eerder kan worden beëindigd onder nader te bepalen omstandigheden. De werkzaamheden starten bij voorkeur zo snel mogelijk. De uitvoering is echter mede afhankelijk van uw
levertijden van hardware en sluitingen van gebouwen. De GIBIT-voorwaarden zijn van toepassing op deze opdracht.

De gevolgde procedure is een Europese aanbesteding volgens de mededingingsprocedure via onderhandeling. 

Bron: Tenderned 4 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229640

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *