Bedrijfswagens t.b.v. serviceteam gemeente Schagen – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfswagens t.b.v. serviceteam gemeente Schagen

De huidige bedrijfsauto’s van de gemeente Schagen lopen tegen het einde van de gebruiksperiode aan en dienen te worden vervangen. De opdracht betreft de levering en onderhoud van vier bedrijfsauto’s van hetzelfde merk t.b.v. het
Service Team van de gemeente Schagen. De voertuigen worden doorgaans gebruikt door de buitendienst t.b.v. de onderhoudswerkzaamheden in het groen en riool. Dit houdt o.a. in dat de voertuigen zich met name bewegen op de weg(en) binnen de gemeentegrenzen en een niet of nauwelijks gebruik maakt van autosnelwegen.
De te leveren voertuigen:
1. Één bedrijfswagen met autolaadkraan
2. Één rioolwagen (kleine vrachtwagen)
3. Twee bedrijfswagens met open laadbak
De overige minimale eisen aan de opdracht zijn beschreven in het Programma van Eisen.

De aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst voor het leveren en onderhoud van 4 bedrijfsauto’s afsluiten met
minimaal één opdrachtnemer voor vier jaar met drie maal een optie voor verlenging van twaalf maanden. Het streven is de overeenkomst in augustus 2021 in werking te laten treden. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele eenzijdige verlenging of opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. De opdrachtgever geeft tenminste drie maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan dat de overeenkomst wel wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt
onder gelijkblijvende condities en voorwaarden. 
In afwijking op artikel 2.140 lid 3 van Aanbestedingswet 2012 bedraagt de totale duur van de raamovereenkomst inclusief verlengingsopties zeven jaar. Deze termijn wordt proportioneel geacht
aangezien de inschrijvers een forse inspanning en investering moeten doen om het gevraagde in deze aanbesteding te leveren. Daarnaast is de technische levensduur in relatie tot garantietermijnen ongewenst en is het onrealistisch om iedere vier jaar een nieuwe aanbesteding uit te zetten met een nieuw proces en nieuwe leveranciers. De technische levensduur van de voertuigen is immers langer dan vier jaar. De opdrachtgever wil de lasten voor inschrijvende partijen over zoveel mogelijk jaren kunnen 
verdelen. De opdrachtnemer biedt in de optiejaren dezelfde kwaliteit en niveau dienstverlening als in de daaraan voorafgaande jaren. De levering van de wagens is zo snel mogelijk na definitieve gunning. Gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding, een verhouding die onder andere inhoudt dat er een praktijktest met de aangeboden wagens zal worden gehouden. 

Bron: Tenderned 4 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229486

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *