Architectenselectie school, wonen en maatschappelijke plint – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie school, wonen en maatschappelijke plint

De gemeente Dronten heeft de komst van de Hanzelijn en het treinstation in 2012 aangegrepen om dit gebied, een verouderd bedrijventerrein, te transformeren in een nieuw aantrekkelijk woon- en werkgebied, genaamd het Hanzekwartier.
In de wijk het Hanzekwartier ligt de ontwikkellocatie voor de
nieuwbouw Praktijkschool en appartementen inclusief maatschappelijke plint. Deze aanbesteding richt zich uitsluitend op de selectie van een architect voor de ontwerpopgave. De constructeur, installatieadviseur en adviseur bouwfysica worden separaat gecontracteerd. Voor de selectie van de architect wordt een Europese niet openbare procedure gehanteerd 2 fasen.
In
fase 1, de selectiefase, mogen geïnteresseerden zich aanmelden. De aanmeldingen worden getoetst aan criteria waarna een selectie plaatsvindt van maximaal 5 partijen. De geselecteerde partijen wordt gevraagd een inschrijving te doen. Fase 2, de gunningsfase, wordt opgeknipt in 2 delen. In fase 2A worden de maximaal 5 inschrijvingen beoordeeld op kwalitatieve criteria, waarna een selectie plaatsvindt van 3 partijen. Voor fase 2A is het uitgangspunt dat de inschrijvers met relatief beperkte inspanning (en dus een beperkte kosteninvestering) kunnen deelnemen. In fase 2B wordt de drie overgebleven partijen gevraagd een schetsontwerp (tegen kostenvergoeding) te maken, waarna uiteindelijk één partij wordt gekozen welke voor gunning in aanmerking komt. Met deze voorgestelde aanpak verwacht de beoordelingscommissie zich een beter beeld te
kunnen vormen van de geschiktheid van de gegadigde, zijn visie op de opgave en uiteindelijk de haalbaarheid van het schetsontwerp.

De nieuwbouw Praktijkschool en appartementen inclusief maatschappelijke plint betreft een gezamenlijk initiatief van het Almere College en Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Het Almere College is een ontmoetingsschool voor het voortgezet onderwijs. Een openbare school met een open karakter en een individuele benadering die in nauw contact staat met haar
maatschappelijke omgeving. ‘Ontmoeting’ is de centrale kernwaarde van het Almere College. Leren staat voorop, op elk niveau en voor iedereen.
Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is een woningcorporatie in de gemeente Dronten. Met circa 4.900 woningen inclusief zorgappartementen, studentenkamers en maatschappelijk vastgoed en 50 medewerkers bedienen we zo’n 10.000 huurders in de woonkernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. OFW zet zich in voor een woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin mensen prettig samenleven en waar het rijk of arm zijn niet doorslaggevend is voor de kansen die ze krijgen. 


De nieuwbouw zal in eigendom worden gerealiseerd waarbij het Almere College (school) en OFW (appartementen en plint) een gedeeld bouwheerschap hebben. De ruimtebehoefte is uitgewerkt in een Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen (RFPvE)


Na afronding van de selectie van het ontwerpteam, zullen de ontwerpwerkzaamheden starten. Planning is om voor de zomer 2024 het gebouw op te leveren. Globale planning is: start Voorlopig Ontwerp december 2021; start Definitief Ontwerp april 2022; start realisatie voorjaar 2023.

Bron: Tenderned 4 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229602

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *