Oosterhout gunt na jaren drukker buiten Oosterhout – Aanbestedingsnieuws

Oosterhout gunt na jaren drukker buiten Oosterhout

De lokale partij Voor Heel Oosterhout heeft vragen gesteld over de huisdrukker. Dit was geprivatiseerd bij een lokaal Oosterhouts bedrijf. Die opdracht voorzag in werkgelegenheid voor Oosterhout en de afstoting is dan ook gepaard gegaan met afspraken over de overname van personeel en de dienstverlening. Total Print was de drukker die voorzag in de dienstverlening. Des te vreemder dat het dan bij een eerstvolgende aanbesteding aan een ander dan de drukkerij van Oosterhout werd gegund. Is dat overgenomen personeel en dienstverlening nu niet meer van belang?

De aanbestedingspllicht ondermijnt zo het eigen werkgelegenheidsbeleid van kleine gemeenten.

Raadslid van de Laar vroeg het volgende:

Foto: www.Pixabay.com/diane290

1. Klopt bovenstaande informatie en zo ja, op basis van welke overwegingen is overgegaan tot nieuwe aanbesteding van het drukwerk voor de gemeente Oosterhout?
2. Is (en zo ja, hoe?) bij deze aanbesteding rekening gehouden met de afspraken die voorheen met Total-Print gemaakt zijn over behoud en/of overname van personeel?
3. Zijn er garanties afgesproken waarbij snelheid en kwaliteit van de dienstverlening ook door een drukkerij buiten Oosterhout, zoals voorheen geleverd kunnen worden? Zo ja, welke?
4. Hoe strookt de oproep die het college doet om in te kopen bij Oosterhoutse bedrijven in deze voor ondernemers moeilijke tijd, met de keuze voor een drukkerij buiten Oosterhout?

De redactie van Aanbestedingsnieuws vond in aanvulling daarop nog het lokale aanbestedingsbeleid. Daaruit bleek dat de gemeente wel rekening hield met lokale ondernemers maar daarbij absoluut niet wil discrimineren en ook verplicht om minstens 1 lokale en 1 niet-lokale ondernemer te selecteren. Het stemt wel tot nadenken of discriminatie bij ondernemingen die op de vrije markt meedingen, niet te strikt moet worden opgevat. Het begint erop te lijken of lokale ondernemingen zo een nakeur krijgen ten opzichte van andere ondernemingen. Elke selectie is discriminant. En door op bedrijfsniveau over discriminatie te oordelen, wordt discriminatie op de werkvloer eerder bij toeval dan gericht bestreden.

a De Gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt.
De overheid – en dus ook de gemeente Oosterhout – is een belangrijke opdrachtgever voor het bedrijfsleven. Alhoewel Oosterhout zich niet op een eiland bevindt, is het toch van belang om bewust om te gaan met opdrachtverlening aan lokale ondernemingen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan economische ontwikkeling van en werkgelegenheid in de gemeente en de regio. De gemeente investeert al veel in opdrachtverlening aan lokale en regionale ondernemingen en wil dit – binnen de grenzen van wet- en regelgeving – ook blijven doen.
In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, nodigt de
gemeente minstens één lokale en minstens één niet lokale ondernemer uit, mits beschikbaar en geschikt. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en de Gemeente moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. Lokaal inkopen kan bijdragen aan de doelmatigheid en duurzaamheid van de inkoop.

https://www.oosterhout.nl/fileadmin/documenten/internet/inkoop/Inkoop_en_aanbestedingsbeleid_2017_versie_definitief.pdf

https://www.oosterhout.nl/raad/raadsvragen

https://oosterhout.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/958eb5e8-26f2-4893-9c3f-66ab41a320b8?documentId=8ec8d90c-aab8-4a89-9877-144f67fe5d86

Zie ook:

Peter de Laat (VHO) stelt vragen over gunning gemeentelijk drukwerk aan drukkerij buiten Oosterhout

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *