Bomen rooien en planten Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Bomen rooien en planten Purmerend

Foto: Pexels.com

Mensen nemen steeds meer ruimte in, maar bomen eisen ook ruimte op’. Kwaliteit boven kwantiteit, dat wil Purmerend als het om de bomen in de stad gaat. Dit valt te lezen in het bomenplan van Purmerend. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot het contracteren van drie aannemers voor het rooien en planten van bomen. De opdracht wordt verleend aan diegenen die aan alle eisen die in dit document gesteld worden voldoen en vervolgens de beste inschrijving hebben gedaan. 

De aanbestedende dienst is de gemeente Purmerend mede namens de gemeente Beemster. Deze gemeenten gaan per 1 januari 2022 fuseren en vormen vanaf die datum de nieuwe gemeente Purmerend. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
o Rooiwerkzaamheden bomen en stobben;
o Freeswerkzaamheden stobbe;
o Inrichten groeiplaatsen;
o Planten van bomen;
o Bijkomende werkzaamheden
De bomen worden geleverd door de gemeente. De werkzaamheden zijn exclusief nazorg en plantgarantie. In 2021 gaat het om circa 400 bomen die vervangen moeten worden. De bomen staan verspreid over geheel Purmerend. In 2022 en de daarop volgende jaren gaat het naar schatting om circa 350 bomen die vervangen moeten worden.


De raamovereenkomst wordt aangegaan met maximaal drie opdrachtnemers. Hiervoor is gekozen om de afhankelijkheid van de gemeente zoveel mogelijk te beperken doordat in het geval één van de opdrachtnemers onverhoopt geen beschikbaarheid heeft bij een deelopdracht, de andere opdrachtnemer de werkzaamheden kan verrichten. De opdrachtverstrekking zal gebeuren via deelopdrachten. De deelopdrachten worden naar evenredigheid verdeeld aan de drie opdrachtnemers op basis van omvang. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 september 2021 en de overeenkomst eindigt op 31 augustus 2023. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst twee keer met een één jaar te verlengen. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de
Europees openbare procedure. 

Bron: Tenderned 11 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230272

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *