Ontwikkelpartner mobiele app en website GVB Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkelpartner mobiele app en website GVB Amsterdam

Binnen GVB zijn er twee primaire online kanalen om de reiziger van informatie te voorzien. De mobiele app (Gappie) en de website. De website bestaat nu uit meerdere onderdelen en domeinen. Met de komst van de mobiele app is een moderne weg ingeslagen in zowel communicatie als techniek. De volgende stap is het creëren van synergie in zowel de techniek als het onderhoud van beide kanalen. Op techniekvlak betekent dit daar waar mogelijk onder andere:
• Gebruik maken van dezelfde technologie
• Delen van functionaliteiten
• Delen van code
• Delen van kennis en kunde
Op het gebied van onderhoud betekent dit onder andere:
• Gebruikmaken van hetzelfde Content Management Systeem
• Het kunnen hergebruiken van visual design elementen over alle onderdelen
• Delen van kennis en kunde
Deze synergie moet er ook voor zorgen dat de beleving van de bezoekers van de online kanalen van GVB overal toegang hebben tot dezelfde informatie, beleving en functionaliteiten.

Deze aanbesteding bestaat uit drie onderdelen die samen één geheel vormen.
1. Minimal Viable Product (MVP) nieuwbouw voor de nieuw te bouwen website
2. Beheer en onderhoud mobiele app en, na MVP, website
3. Doorontwikkeling mobiele app en, na MVP, website

De opdracht richt zich op maatwerk, en niet op de aanschaf van een standaard softwarepakket. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de opdrachtnemer ook een eigen verantwoordelijkheid en inbreng heeft, en dat er een actieve rol in het ontwerp en ontwikkeltraject wordt verwacht. De producten komen in zogeheten co-creatie tot stand waarbij nadrukkelijk verwacht wordt dat opdrachtnemer haar expertise inbrengt tijdens de ontwikkeling.

GVB zal een digitale startbijeenkomst (via Microsoft Teams) organiseren waar GVB inzage geeft in (de kwaliteit) van de broncode van de GVB app. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 23 september 2022, 11.00 tot maximaal 13.00 uur.
Inschrijvers dienen uiterlijk op woensdag 21 september 2022 10.00 uur via Tenderned aan te geven met hoeveel personen zij de aan de startbijeenkomst wensen deel te nemen. Dit mogen maximaal twee personen zijn. Inschrijver dient daarbij de volgende gegevens te verstrekken van de deelnemende personen;
– Voor- en achternaam
– E-mailadres voor het verzenden van de teamlink en uitnodiging
Voor zover de opdracht en aanbestedingsprocedure inhoudelijk worden besproken, maakt GVB hiervan een verslag en koppelt zij dit terug aan inschrijvers.

GVB wil met één opdrachtnemer een raamovereenkomst sluiten met een initiële looptijd van drie jaar. GVB heeft door middel van een optie de mogelijkheid de raamovereenkomst maximaal vijf keer te verlengen met een periode van twaalf maanden en aanvullende leveringen/diensten af te nemen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning van de opdracht vindt plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 15 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272212

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *