Herinrichting Marathonloop Eindhoven – inpassing van HOV3 – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Marathonloop Eindhoven – inpassing van HOV3

Flight Forum Eindhoven.
Foto: © Gemeente Eindhoven

In het noordwesten van Eindhoven komt HOV3, de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn in Eindhoven. Daarmee
verbindt de stad de grote werkgevers in Eindhoven Noordwest met het HOV-netwerk. Vanaf het busstation Woensel (HOV2)
loopt HOV3 via de Huizingalaan, Marathonloop, bedrijventerrein GDC en de Brainport Industries Campus (BIC) naar
Eindhoven Airport, waar ook HOV1 reeds van het nieuwe busstation gebruik maakt.

De (Brainport) regio wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Dat is goed te zien in het noordwesten van
de stad. Rond Eindhoven Airport, op BIC en op het GDC werken nu al 14.000 werknemers en dat aantal gaat de komende
jaren bijna verdubbelen. Dat betekent ook een groei van de mobiliteit in het gebied. Zonder maatregelen zit die groei vooral in het autoverkeer. Daar is niet voldoende ruimte voor en het heeft negatieve gevolgen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit. De gemeente Eindhoven investeert daarom in alternatieven voor de auto. Dit doet zij bijvoorbeeld in de vorm van snelfietsroutes en in de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoernetwerk.

De opdracht in deze aanbesteding betreft op hoofdlijnen het volgende:
• Opbreekwerkzaamheden
• Grondwerk
• Riolering
• Aanbrengen verhardingen
• Aanbrengen en leveren keerwand, inclusief hekwerk (65 m1)
• Aanpassen thermoplastische markering
• Aanpassen bebording en straatmeubilair (fietsenstalling en halte inrichting)
• Toepassen tijdelijke voorzieningen
• Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
• Alle bijkomende werkzaamheden

De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een overeenkomst voor werken in de zin van de
Aanbestedingswet. Het betreft een bestek met hierin een technische specificatie van het werk, inclusief bijbehorende
tekeningen en bijlagen op basis van de Standaard RAW Bepalingen 2020. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van circa twaalf maanden en gaat in per 1 mei 2023. De initiële contracttermijn eindigt op 3 mei 2024. Opdrachtgever heeft conform de herzieningsclausules het recht om gebruik te maken van één of twee opties. Bij gebruikmaking van optie(s) eindigt de overeenkomst twee maanden na einde onderhoudstermijn van betreffende optie. In deze niet-openbare aanbesteding selecteert opdrachtgever ten eerste, op basis van de verzoeken tot deelneming, maximaal vijf gegadigden. De opdrachtgever vraagt vervolgens in de offertefase de geselecteerde gegadigden om een inschrijving in te dienen overeenkomstig de – tijdens de inschrijvingsfase ter beschikking te stellen leidraad. De aanbestedende dienst gunt de opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning.

Bron: Tenderned donderdag 15 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272174

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *