Ontwikkeling rijkskantoor Universe Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling rijkskantoor Universe Den Haag

Foto: © RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt het pand Universe gelegen aan Maanplein 55 in Den Haag van ca. 22.660 m2 tot een aantrekkelijk en duurzaam rijkskantoor. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft drie panden gekocht op het
bedrijventerrein Binckhorst. Dit bedrijventerrein is volop in ontwikkeling waarbij ook een transformatie plaatsvindt naar kantoren en bedrijven naar woningen. Het gebied blijft een mix van bedrijven, wonen en kantoren. De aangekochte panden betreffen:
• Kantoorgebouw Universe, gelegen aan het Maanplein 55, omvang  ca. 28.526 m² bvo;
• Kantoorgebouw Haagse Veste IV, gelegen aan de Regulusweg 1, omvang ca. 38.310 m² bvo;
• Kantoor-/bedrijfsruimte, gelegen aan de Grote Beerstraat 32-34, omvang ca. 2.655 m² bvo.
Deze aanbesteding heeft alleen betrekking op het pand Universe. RVB heeft het voornemen om dit pand te transformeren tot een aantrekkelijk en duurzaam Rijkskantoor. Een Rijkskantoor dat voldoet aan de rijkskaders zoals de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) en de recente Routekaart 2.0 met betrekking tot duurzaamheid. Het pand is door RVB aangekocht op het moment dat de vorige eigenaar bezig was om het pand te renoveren als ‘multi tenant’ gebouw. Het gebouw bestond oorspronkelijk uit twee aparte panden welke in 2022 met elkaar verbonden zijn door de vorige eigenaar. De vorige eigenaar heeft het pand op de begane grond uitgebreid met een half rond atrium en nieuwe liften. Het inbouwpakket is nagenoeg geheel gesloopt, behoudens het merendeel van de kabels en leidingen boven het verwijderde verlaagde plafond. Het gebouw zal tijdens de realisatie niet in gebruik zijn.

De omvang van de opdracht uitgedrukt in oppervlaktes:
– Gebouw: ca. 22.661m2 BVO
– Parkeergarage: ca. 6.564 m2, inclusief technische ruimten
– Perceel: ca. 66.702 m2, waarvan ca. 40.200 m2 buitenruimte.
Disciplines: Ontwerp/architectuur (inclusief interieur/landschap), systems engineering, kwaliteitsborging, bouwkunde, constructieadvies, constructie, veiligheid en gezondheid (V&G), bouwfysica, duurzaamheid, E&W, beveiligingstechniek, ICT, bouwkosten. Alle voor de opdracht benodigde ontwerp- en realisatiedisciplines dienen integraal te zijn voorzien.

Procedure
De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase
is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase.

Inlichtingenbijeenkomst aanmeldingsfase op projectlocatie, inclusief rondgang
Het doel van de inlichtingenbijeenkomst aanmeldingsfase is om ondernemingen uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en antwoorden op Tenderned gepubliceerd. Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk maandag 13 november een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal vier personen deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 14 of 16 november, locatie Regulusweg 55 Den Haag

Bron: Tenderned maandag 6 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315784

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *