Nieuw cloud contactplatform Deventer – Aanbestedingsnieuws

Nieuw cloud contactplatform Deventer

Foto: Pixabay.com

Sinds 2013 werken de IT-diensten van gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte intensief samen. De gemeente Deventer is penvoerder namens de DOWR-gemeenten en is daarom de aanbestedende dienst die leveringen en diensten voor alle drie de gemeenten inkoopt. Het beheer van de telefonieomgeving ligt bij de beheerorganisatie DOWR-i, waardoor er geen aparte overeenkomsten voor de drie aparte gemeenten afgesloten worden. De opdrachtgever wil één opdrachtnemer contracteren voor de vernieuwing van haar vaste communicatieomgeving. De huidige telefooncentrale is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen die de drie gemeenten hebben.

De opdrachtgever wil een opdracht gunnen aan één opdrachtnemer voor het leveren, implementeren en moderniseren van de communicatieomgeving. Uiteindelijke doelstelling is de inzet van een nieuw cloud contactplatform dat optimaal aansluit bij de veranderende eisen en wensen van de deelnemers. Een belangrijk uitgangspunt van deze aanbesteding is dat de implementatie binnen 26 weken na ondertekening van de overeenkomst is afgerond. Hiervoor is een betrouwbaar en stabiel cloud contactplatform noodzakelijk die interne en externe communicatie optimaal mogelijk maakt. Tevens moet het nieuwe platform erop voorbereid zijn om te kunnen integreren met andere applicaties. Voor de verwerking van klantcontacten binnen het Klant Contact Center (verder: KCC) moeten in de toekomst andere digitale communicatiekanalen dan alleen telefonie ook kunnen worden toegevoegd.

De gehele omgeving dient locatie-onafhankelijk te worden ontsloten. Dit betekent dat elke medewerker van de deelnemers vanaf een willekeurige locatie gebruik moet kunnen maken van het nieuwe cloud contactplatform. Voor ontsluiting van de nieuwe cloud omgeving op de diverse locaties moet gebruik worden gemaakt van de huidige internetverbinding(en) en LAN-WAN-WiFi infrastructuur.

Opdrachtgever is van plan een overeenkomst af te sluiten voor de initiële looptijd van drie jaar en zes maanden (dit is inclusief de implementatieperiode) met de optie tot verlenging van driemaal twaalf maanden. Gezien de relatief hoge investering voor implementatie en migratie met daarnaast de impact voor de organisatie(s) acht de opdrachtgever een dergelijke looptijd proportioneel. De opdrachtgever volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 5 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315765

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *