Ontwerp heinrichting Scheveningseweg 64 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp heinrichting Scheveningseweg 64 Den Haag

Foto: Google Streetview

Het doel van deze aanbesteding van het  Rijksvastgoedbedrijf is te komen tot een aanbestedingsgereed ontwerp door een ontwerptraject met daarin de volgende fases: VO, DO en STABU-bestek. Aangezien er een internationale organisatie in het pand wordt gehuisvest, dienen het VO en DO ook in het Engels beschikbaar worden gesteld. Ter informatie: ook de afstemmingsoverleggen en de verslaglegging zullen in het Engels plaatsvinden. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
Het geschikt maken van een bestaand kantoorpand en directe omgeving als tijdelijke huisvesting een nieuwe gebruiker voor ten minste 10 jaren.
De opdrachtfasen zijn als volgt:
– Ontwerpfase 1 – Voorontwerp;
– Ontwerpfase 2 – Definitief ontwerp;
– Ontwerpfase 3 – STABU-bestek;
– Prijs- en contractvormingsfase;
– Directievoering en toezicht tijdens de realisatiefase.

Het taakstellend budget voor deze opgave is circa €18.000.000,- (Bouwkosten). Het gaat in hoofdlijnen om de volgende disciplines:
a. Interieur;
b. Landschap;
c. Interne en externe beveiliging;
d. Nieuwe keuken
e. Bouwkunde
f. Aanpassingen E, W en sanitair
g. Brandveiligheid;
h. Bouwfysica;
i. Directievoering en toezicht.

Het architectonisch ontwerp dient te voldoen aan het taakstellend budget.
Overzicht algemene kenmerken
Bouwjaar: 1989
Oppervlakte: circa 5381 m2 BVO

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. . Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zondag 12 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316461

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *