Den Haag gaat beginnen met uitvoering aanbesteding Noodzetel – Aanbestedingsnieuws

Den Haag gaat beginnen met uitvoering aanbesteding Noodzetel

Den Haag wil de Noodzetel, een ondergrondse bunker ten tijde van de Koude Oorlog, waar de regering had moeten gaan zitten tijdens de nucleaire holocaust, ombouwen tot studioruimtes. Dat wist u natuurlijk al, want Aanbestedingsnieuws schreef er al in januari van dit jaar (2023) over. Er zijn al voorbereidende werkzaamheden getroffen, blijkens de raadsstukken van november 2023 moet er nog een definitieve gunning komen van de ombouwopdracht. Bij de stukken zitten ook impressietekeningen van hoe de studioruimte eruit moet gaan zien, zoals bijgaande tekening, die is van Modus Architecten en Ingenieurs.

In het voorjaar van 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over het de plannen om de Noodzetel aan de Schedeldoekshaven, 2 kelderlagen van 1000 m2 Bvo,  te ontwikkelen tot een culturele broedplaats met studio’s en oefenruimtes en de realisatie van extra archiefruimte zodat het Haags Gemeentearchief (HGA) kan blijven voldoen aan de Archiefwet (RIS 311831 Uitbreiding Haags Gemeentearchief).

Bij het Gemeentearchief is sprake van een ruimtetekort waardoor de gemeente binnenkort niet meer kan voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet. Door de ontwikkeling van de Noodzetel wordt dit knelpunt opgelost. Deze, op loopafstand van het Stadhuis gelegen locatie, is gunstig voor de bedrijfsvoering van het HGA, omdat medewerkers hierdoor nauwelijks reistijd kwijt zijn en de door onderzoekers opgevraagde archiefstukken snel op de studiezaal in het Atrium beschikbaar kunnen worden gesteld.

Over de voorbereidende werkzaamheden wordt in de raadsbrief van afgelopen 7 november 2023 (DPZ/10633607
RIS317028) het volgende opgemerkt:

In de tussenliggende periode is het ontwerp geoptimaliseerd, bevestigt het akoestisch onderzoek dat de
beoogde activiteiten niet zullen leiden tot geluidsoverlast voor de omwonenden en de Universiteit
Leiden, heeft de gemeente het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) rondgeleid en heeft de
VvE schriftelijk toestemming verleend voor de voorgestelde benodigde ingrepen, is de
Omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen, is de aansluiting op de Warmte Koude Opslag
(WKO) in gang gezet, is een publicatie in het kader van het Didam arrest uitgevoerd en zijn de
intentieverklaringen met gebruikers getekend. Tevens heeft de aanbesteding voor de verbouwing
plaatsgevonden op voorwaarde van besluitvorming door de raad. Wij merken hierbij op dat in verband
met de gunningstermijn voor de aanbesteding dit voorstel vooruit loopt op de vaststelling van de
begroting 2024.

 

Bij de Linkedin van de architect vond de redactie nog een persbericht waaruit blijkt dat de uitvoering toch al heel wat verder is dan wat impressietekeningen die we dan nog wel terugvonden in de raadsstukken:

In samenwerking met Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. (constructief advies), ZRi (advies bouwfysica) en Ingo Hörig (advies bouwkosten) heeft Modus Architecten & Ingenieurs (architectuur, installatietechniek, bouwmanagement & vergunningen) de Total Engineering van dit mooie project verzorgd.

Mooi project, hartstikke leuk, als er inderdaad nog behoefte is aan oefenruimtes. want sinds de uitvinding van de smartphone beheersen steeds minder mensen muziekinstrumenten en voor dance jungle electro hoe t heet lawaai, heb je ook niet veel ruimte nodig. Dat was het grote probleem achter de oefenruimtes in MuzyQ en als er niet een ondernemer handig een hotel/oefenruimteconcept eigenlijk stal van een andere ondernemer die op ongeveer die locatie was weggejaagd, dan had dat nu niet de hotel/popstudio Q Factory geworden. Maar een ondergrondse bunker kun je natuurlijk al helemaal niet in oefenruimtes veranderen.

En hoe zit dit proces nu. Hoezo wordt er gebouwd zonder dat de financiering rond is. Dit is duidelijk geen gunfirst maar we krijgen toch het idee dat het project al volledig vastligt terwijl de raad er nog over moet beginnen in de stukken in te lezen. Het project was een half jaar geleden al begonnen, de halve stad was er al mee bezig. Alleen de gunning en het uitvoeringskrediet moeten nog even door de raad maar de Koningin heeft het openingslintje zowat al doorgeknipt,

We zeggen het nog maar eens, raadsleden kunnen erg veel baat hebben bij het lezen van TenderNed en Aanbestedingsnieuws…

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287168/publicatie

Zie eerder:

Verbouwing van de Noodzetel te Den Haag (een nieuw debacle?)

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *