Ontwerp en bouw van een multifunctioneel gebouw Beuningen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en bouw van een multifunctioneel gebouw Beuningen

De gemeente Losser en Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT) willen een opdracht gunnen aan één opdrachtnemer voor het realiseren van het ontwerp én de bouw van een multifunctioneel gebouw voor de Mariaschool en het Dorpshuis in Beuningen. De gemeente Losser en Stichting KONOT besteden deze opdracht gezamenlijk aan, waarbij zij gezamenlijk bouwheer zijn en gezamenlijk als opdrachtgever deelnemen aan het bouwteam. Gemeente Losser is in deze aanbesteding penvoerder.

De opdracht in de aanbesteding ‘Ontwerp en bouw van een multifunctioneel gebouw voor de Mariaschool en het Dorpshuis in Beuningen’. Opdrachtgevers zijn op zoek naar de meest geschikte onderneming of een samenwerking of combinatie van ondernemingen voor deze opdracht. De scope van de opdracht bestaat uit het ontwerp van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het schoolplein/openbare ruimte en de bouwwerkzaamheden van het gebouw dat dienstdoet als school en dorpshuis MFA en de verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van de gymzaal. Voor deze opdracht hebben wij geen architect geselecteerd. Dit is onderdeel van deze opdracht. De scope van de opgave wordt in het bouwteam exact vastgesteld. Binnen deze aanbesteding zal geen inschrijfsom worden uitgevraagd voor de opdracht. Wel is er een omvang geraamd. De geraamde omvang bedraagt €4.000.000,-. Dit is inclusief de VAT-kosten (voorbereiding, advies en toezicht), algemene Kosten en stichtingskosten. De bouwteamfase (fase 1) is voorzien in midden maart 2024 en de realisatiefase (fase 2) start in november 2024. De beoogde oplevering is eind 2025. Tussen de bouwteamfase en de realisatiefase vindt nog een bestuurlijk beslismoment plaats.

Opdrachtgevers volgen met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. In de aanmeldingsfase zullen 3 partijen worden geselecteerd die in de gunningsfase een inschrijving mogen indienen. Bij deze aanbesteding gebruiken opdrachtgevers het principe van de ‘hoogste kwaliteit’. De economisch meest voordelige inschrijving stellen wij vast op basis van de hoogste score op kwaliteit.

Bron: Tenderned dinsdag 3 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312039

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *