Onderzoeking naar fraude bij Belgische casino aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Onderzoeking naar fraude bij Belgische casino aanbesteding

De politie heeft, in opdracht van het parket uit Brugge, doorzoekingen gedaan bij de West-Vlaamse badplaats Middelkerke naar aanleiding van een aanbesteding voor de bouw, ontwikkeling en uitbating vvan een casino. Daarbij werd het kantoor van de gemeentesecretaris verzegeld en zijn onder meer computers en dossiers meegenomen. Ook bij de burgemeester hebben huiszoekingen plaatsgehad. Over de aanbesteding is een klacht binnengekomen van Jean Marie Dedecker, die in Middelkerke tevens in de oppositie zit, over vermoedens van fraude en belangenverstrengeling bij de gunning van het casino. De burgemeester en verschillende schepenen zouden door de politie meegenomen zijn voor verhoor.

Bron: Willemen

De burgemeester van Middelkerke, Janna Rommel-Opstaele van de liberale Open VLD heeft al laten weten de huiszoeking pure pesterij te noemen. Zij spreekt tegenover Focus TV van ‘afbraakpolitiek, en vindt de huiszoekingen op zich correct verlopen maar is ervan overtuigd dat deze klacht werd ingediend “om de huidige meerderheid te schandaliseren”. Het feit dat deze onderzoeken al gelekt zijn terwijl deze nog aan de gang zijn, is hiervan een bewijs.

Met het nieuwe casino is opdracht gegeven voor een duurzaam en kwalitatief ontwerp en dito uitbating. Het Casino moest een nieuwe landmark aan de Belgische kust realiseren. Het gebouw zal door haar moderne architectuur en verscheidenheid aan functies een trekpleister vormen om mensen uit het hele land naar Middelkerke te lokken en de gemeente extra uitstraling geven, aldus de gemeente in een persbericht.

De opdracht is 26 juli vorig jaar en later in december 2016 opnieuw gegund aan een consortium van bouwondernemer Willemen en Napoleon Games, genaamd Testerep. De twee verliezende ondernemers: Versluys/Golden Palace en Infinity Gaming noemden die gunning opmerkelijk. Zij hadden al een verzoekschrift tegen de gunning ingediend bij de Belgische Raad van State. Dat werd toegekend maar bij een nieuwe aanbesteding won het consortium van Willemen en Napoleon Games opnieuw. Een eigenaar van een casino in Dinant, Jurgen de Munck, stelt dat Middelkerke verliest op de aanbesteding met de keuze, nu gegund is aan een3x zo lage bieder op de concessies. Volgens Middelkerke zelf waren alle andere inschrijvingen ongeldig. “Er stelden zich daarnaast problemen m.b.t. het voldoen aan de selectie-eisen en de regelmatigheid van de offertes van Infinity Gaming – 3D Domestic Projects en van Versluys – Golden Palace.”

Middelkerke liet hierover weten in een persbericht:

Zo was er in de offerte van “Infinity Gaming – 3D Domestic Projects” geen enkele concrete planning opgenomen voor de realisatie van het project. Het is dus voor het College onmogelijk om na te gaan binnen welke termijn het casinoproject gerealiseerd zou worden. Verder werd de offerte van inschrijver “Versluys-Golden Palace” niet op een geldige wijze ondertekend. Niet alle oprichters van de Golden Palace Group die tot op heden een vennootschap in oprichting is, hebben zich verbonden om aan de realisatie van de offerte deel te nemen.

De offertes van “Infinity Gaming – 3D Domestic Projects” en “Versluys – Golden Palace” zijn bijgevolg nietig en mogen niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van het casinoproject. De offerte van Testerep – ECK (Willemen – Napoleon Games) is wel volledig in regel met de voorwaarden van het bestek.

De casino-ondernemers vinden het opmerkelijk dat de opdracht voor de uitbating samen met de bouw is aanbesteed. Dat gebeurt nergens. “In alle andere steden wordt de bouw en de uitbating apart aanbesteed. Hier werden de aannemers en casinobedrijven gedwongen om samen te werken.”, aldus de Munck, in het Nieuwsblad.

Bron: De Standaard/ Willemen / Middelkerke

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *