Tempo Team in kansloos beroep tegen gunning flexibele schil Enschede aan Manpower – Aanbestedingsnieuws

Tempo Team in kansloos beroep tegen gunning flexibele schil Enschede aan Manpower

Tempo Team is in beroep gekomen tegen de gunning voor een raamovereenkomst van de gehele flexibele schil van de gemeente Enschede en nog 11 gemeenten en nog 6 andere diensten waaronder Noaberkracht, aan Manpower. Volgens Tempo-Team was het verschil tussen de Emvi-beoordeling van Manpower en Tempo-Team, waarbij de gunning in het voordeel van Tempo Team zou uitvallen, maar 1 punt en zijn er minpunten toegekend aan de bij de inschrijving verstrekte informatie, wat niet blijkt uit de selectie-eisen. Het minimale verschil is volgens Manpower ontstaan doordat Tempo Team bij haar inschrijving geen aandacht heeft besteed aan de ontwikkelingseisen.

Voor Tempo Team is het grootste bezwaar dat Enschede c.s. door de ontwikkeling van flexibele arbeidskrachten als element te betrekken bij de beoordeling van Wens 1,  buiten het vooraf bekendgemaakte beoordelingskader is getreden. Wens 1 bestond uit

“(…)

Wij ontwikkelen flexkrachten persoonlijk en professioneel met als doel brede en duurzame inzetbaarheid binnen de Twentse overheid. Wij zorgen voor loyale en tevreden flexkrachten door de inzet van bijvoorbeeld GoodHabitz, onze online opleidingsportal met meer dan 100 opleidingen. Wij verzorgen op basis van de bestaande behoefte bij u of onze flexkrachten opleidingstrajecten voor bijvoorbeeld Burgerzaken en WMO. We hebben inmiddels al XX keer met succes de opleiding Bijstandsconsulent/Participatiewet georganiseerd. In totaal hebben XX  flexkrachten uit verschillende teams zoals Werk & Inkomen, WMO, GCC en Handhaving de opleiding met succes afgerond.

(…)”

Had Tempo Team daar niet eerder over kunnen klagen, nu ook dit in de aanbestedingsstukken van tevoren was opgenomen? Tempo Team heeft geen vragen gesteld over hoe zij met Wens 1 en/of Wens 2, ook in onderlinge samenhang bezien, moesten omgaan. “Nu Tempo Team c.s. dit hebben nagelaten, kunnen zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet achteraf voor het eerst klagen dat deze gunningwens(en) ondeugdelijk is (zijn). Dit klemt temeer nu ook in de aanbestedingsleidraad op meerdere plekken is opgenomen dat vragen, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden vooraf kenbaar moeten worden gemaakt en dat van de inschrijvers een proactieve houding wordt verwacht.”

Flexibele schil, Pixabay: stevepb

 

De kort geding rechter doet de zaak dan ook af met een marginale toetsing en stelt en passant dat strijd met het objectiviteitsvereiste nog geen sprake is van strijd met de beginselen van transparantie en en gelijke behandeling. “Vooropgesteld wordt dat de criteria die de Gemeente Enschede c.s. hebben geformuleerd kwalitatieve criteria zijn en dat enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van dergelijke criteria. Weliswaar staat dat (enigszins) op gespannen voet met de objectieve beoordelingssystematiek van het aanbestedingsrecht en de daarop toepasselijke beginselen van transparantie en gelijke behandeling, maar het behoeft – op zichzelf – nog niet mee te brengen dat ook daadwerkelijk sprake is van strijd met dat recht c.q. die beginselen.”

Tempo Team wordt veroordeeld in de proceskosten van Manpower: € 1.434, maar de gunning van de raamovereenkomst aan Manpower is uitgesteld met een ruime maand. (8 mei 2017 – 22 juni 2017)

 

Bron: Rb. Overijssel, 22 juni 2017, C/08/202506 / KG ZA 17-178, ECLI:NL:RBOVE:2017:2574

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *