Veel animo Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – Aanbestedingsnieuws

Veel animo Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Tot nu toe ondertekenden 74 gemeenten het Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen, met als doel de publieke inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken. Gemeenten hebben van alle overheden het grootste aandeel in de publieke bestedingen, zo stelt de VNG. In totaal wordt er voor € 27 miljard per jaar aan producten en diensten door gemeenten ingekocht.

Manifest MVI 2016-2020

Maatschappelijk verantwoord inkopen houdt direct verband met SDG 12: duurzame productie en consumptie. Eisen bij aanbestedingen kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, het voorkomen van schendingen van mensenrechten in de (internationale) productieketen en het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden in toeleveringslanden. Het stellen van deze eisen jaagt ook innovatie bij bedrijven aan.

Maatschappelijk verantwoord inkopen houdt ook verband met de Duurzame Investeringsagenda van VNG, IPO en UvW, die de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland wil versnellen. De Investeringsagenda is een bijdrage aan het behalen van SDG 7 en 13. Meer dan 30 gemeenten ondertekenende het Manifest op 8 december 2016. Op 9 maart 2017 tekende nog een aantal gemeenten, wat de teller op 74 gemeenten bracht. Meer dan 100 overheden hebben zich bij het manifest aangesloten. Andere ondertekenaars zijn waterschappen, provincies en ministeries.

Het volgende moment van ondertekening is in het najaar, maar gemeenten hoeven niet zo lang te wachten. Ze kunnen nu al toetreden tot het manifest en dit doorgeven aan het Ministerie van IenM, via postbusMVI@minienm.nl.

Het Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen, een handreiking en toelichting is te vinden op PIANOo: Manifest MVI 2016-2020.

Bron: VNG, 27 juni 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *