Ondernemers doen glysofaat zelf in de ban – Aanbestedingsnieuws

Ondernemers doen glysofaat zelf in de ban

Tijdens de kerstvakantie is het verbod op pesticiden (o.a. glyfosaat) opgeheven door de rechtbank, en mogen overheden en bedrijven dit weer gebruiken.  idverde NL, Donker Groep, Dolmans Landscaping Group en Krinkels blijven chemievrije onkruidbestrijding toepassen omdat dit beter is voor milieu, mens en dier. Zij roepen andere groenbedrijven op om hetzelfde te doen.

Glyfosaat in de landbouw is onmisbaar voor het telen van hoofdgewassen zoals graan dat gepaard gaat met veel bestrijding van vergelijkbare grassen. Kritici op de toxiciteit zeggen dat Roundup niet zo giftig is dat we daar nu als consument voor zouden moeten vrezen. Zout is dan wel giftiger, maar dan ook totaal niet geschikt voor grondbewerking. Voor onkruidbestrijding op verhardingen is glysofaat niet echt nodig, maar wel even schadelijk voor met name kleine tuinvogels. Die eten door glysofaat getroffen regenwormen en worden zo in hoge concentraties blootgesteld. Ook voor de mens is het irriterend voor de ogen en het is beoordeeld door de EU als “mogelijk carcinogeen”, het zou verschillende soorten kanker zoals non-Hodgkin kunnen veroorzaken. In Amerika zijn daar al diverse letselschadeadvocaten op gedoken. De Europese commissie liet glyfosaat in december 2017 voor een beperkte periode van 5 jaar toe (gangbaar is 10 jaar) en wordt voor 2022 opnieuw beoordeeld.

De gezamenlijke hoveniers hebben zich het lot van de tuindieren aangetrokken en zullen zo min mogelijk pesticiden inzetten.

Interessant voor Overheidsopdrachtgevers is dat dit een stukje vooruitdenken en kennismanagement vergt: door het beplantingsplan aan te passen, kan onkruid tegengaan. Onkruid is niet het enige doel dat je kan hebben bij de inkoop van straatbeheer. Het resultaat daarvan moet dan ook kritisch-inhoudelijk worden beschouwd in de vorm van contract-management. Het goede, groene doel is namelijk ook met een “grote stappen snel thuis”-aanpak te bereiken. Als je in de straten van je gemeente voortaan de bomen omkapt, alleen cactussen aanplant en de grond volledig uitdroogt, komt er ook geen onkruid in de straat, maar dat heeft dus allerlei gevolgen voor de vruchtbaarheid voor aanpalende tuinen, schaduw in huizen, maar bij bijvoorbeeld zand ook verzakkingen, overstromingen van nagelegen grond en andere grondsoortafhankelijke kwetsbaarheden.

Neemt niet weg dat het erg goed is om onkruid in de straat in elk geval niet chemisch te bestrijden. In een gezamenlijk persbericht melden zij trots:

Een optimaal beeld creëren van schone straten en paden is voor het oog aantrekkelijk, maar voor milieu, mens en dier schadelijk. Door straten en paden chemisch te bestrijden, verdwijnt namelijk bijna 90% van het bodemleven. Niet alleen voor het milieu heeft het nadelige gevolgen. Wanneer het regent, trekken pesticiden in grondwater en plassen, meren en rivieren. Dieren en de mensen drinken het ’gezuiverde’ grondwater en krijgen zo restanten van pesticiden binnen.

Pesticiden werden met name voor 2016 veel gebruikt voor het bestrijden van onkruid en plaagdieren. Denk hieraan bij het verwijderen van onkruid tussen tegels of het voorkomen van een insectenplaag bij planten. De afgelopen vier jaar heeft de groenbranche ingezet op verduurzaming van onkruidbestrijding door verschillende alternatieven te bedenken. Door slim te investeren is chemische onkruidbestrijding helemaal niet meer nodig. Het gebruik van vaste planten is hier een mooi voorbeeld van. Door de juiste soorten aan te leggen wordt onkruid onderdrukt. De kosten van het onderhoud gaan hierdoor omlaag en de beleving van het groen gaat omhoog. Chemievrij beheer met meer groenbeleving!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *