Tilburg – Geluidscherm Koningsoord ProRail – Aanbestedingsnieuws

Tilburg – Geluidscherm Koningsoord ProRail

Beginpunt van het te plaatsen geluidscherm aan de Raadhuisstraat Berkel-Enschot.
Foto: Google Streetview

Dit project betreft het realiseren van een geluidsscherm met een lengte van ca. 770 meter (geo-code 124 van km 4,593 tot km 5,363) bij Berkel-Enschot (Tilburg), aan de oostzijde op spoorweg Tilburg-Vught. De scope loopt vanaf overweg Raadhuisstraat tot het viaduct bij de fietstunnel Rauwbrakerpad te Berkel Enschot. Gemeente Tilburg is de opdrachtgever van ProRail. Het geluidscherm is nodig omdat er een nieuwe woonwijk nabij het spoor gerealiseerd wordt (oplevering eind 2021). Naast het
bouwen van het (houtvezel-betonnen) geluidscherm, maakt het wegwerken van de ProRail KL in kabelgoten onderdeel uit van de scope, net als het verleggen van de sloot en maken van (over een lengte van ca 200 m) een grondkerende constructie in de sloot. Oplevering van dit project is Q3/Q4 2021. In verband met de menskerende functie van de afscherming dient de afscheiding minimaal 1,80 m hoog te zijn. De gemeente Tilburg geeft de voorkeur aan een laag scherm met een draad-hekwerk(je) er op. De huidige spoorsloot blijft bestaan (er wordt geen langs-drainage oid aangelegd). In verband met de ruimtelijke uitdaging wordt gevraagd aan een zijde van de sloot een grondkerende constructie toe te passen. De detail engineering wordt door de aannemer gedaan. De eisen waar het ontwerp van de aannemer aan moet voldoen zijn in het aanbestedingsdossier opgenomen. ProRail, Gemeente Tilburg en Waterschap dienen voor uitvoering akkoord te geven op het UO.

Op de aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN) van toepassing. Een gegadigde geeft door aanmelding aan te hebben ingestemd met de toepassing van het ARN. Op de aanbestedingsprocedure is het document Aanbesteden in vakantieperioden van toepassing, zoals te vinden op www.prorail.nl. De selectiefase1 verloopt als volgt:

  • Stap 1: Aanmelding met UEA
  • Stap 2: Beoordeling Aanmelding met UEA
  • Stap 3: Indienen bewijsstukken
  • Stap 4: Beoordeling bewijsstukken
  • Stap 5: Nadere selectie (optioneel)
  • Stap 6: Selectiebeslissing

Bron: Tenderned 18 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217195

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *