Gezamenlijke aanbesteding verkeers- en straatnaamborden Inkoopbureau West-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Gezamenlijke aanbesteding verkeers- en straatnaamborden Inkoopbureau West-Brabant

Foto: Google Streetview

In 2019 hebben twaalf gemeenten verkeers- en straatnaamborden gezamenlijk aanbesteed, begeleid door het Inkoopbureau West-Brabant. Hieruit is een raamovereenkomst voortgekomen, van rechtswege zal deze raamovereenkomst aflopen op 29 februari 2024.  De huidige afname per deelnemende gemeente is hieronder weergegeven. Het gaat hier om een gemiddelde afname per jaar (op basis van de afgelopen vier jaar). De cijfers zoals hieronder  weergegeven kunnen enkel gebruikt worden om een inschatting te maken van de totale opdrachtwaarde maar het impliceert in geen enkel geval een verplichte afname. De opdrachtgever verplicht zich ertoe om de artikelen af te nemen bij de opdrachtnemer maar heeft geen minimale afnameverplichting.

afname straatnaamborden

De doelstelling van de opdracht betreft het nastreven van een zo gunstig mogelijke prijs en kwaliteitsverhouding m.b.t. het bestellen van verkeersborden, onderborden, straatnaamborden, komborden, palen, beugels en bevestigingsmiddelen en schrikhekplanken. De aanbestedende dienst streeft naar een zo optimaal mogelijk bestelproces d.m.v. een online
bestelsysteem en hulpmiddelen vanuit de opdrachtnemer om het bestelproces te vereenvoudigen. De opdrachtnemer moet de mogelijkheid bieden om maatwerk borden te leveren. Dit kan uitsluitend gebeuren als dit specifiek wordt aangevraagd door de opdrachtgever. De opdrachtnemer moet de mogelijkheid bieden tot het leveren van duurzame varianten van
tenminste de volgende productgroep: Verkeersborden en onderborden. De duurzame verkeersborden moeten minimaal voldoen aan Klasse II of hoger van de VNVF duurzaamheidsklasse. De opdrachtnemer dient op verzoek aan te kunnen tonen dat de duurzame verkeersborden hieraan voldoen. Voor de netto prijs van duurzame varianten wordt te allen tijde het kortingspercentage gehanteerd van de reguliere variant. De opdrachtgever is vrij om te bepalen of zij een reguliere of duurzame variant afnemen. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om gebruikte borden in te
leveren ten behoeve van het hergebruik van materialen. De opdrachtnemer geeft per kilogram een vergoeding aan de opdrachtgever, de opdrachtnemer kan deze vergoeding opgeven op het inschrijfbiljet. De vergoeding wordt niet meegenomen voor de berekening van de inschrijfsom.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2024. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 29 februari 2028. Gemeente Goirle zal later toetreden aan de raamovereenkomst omdat zij op dit moment een lopende overeenkomst hebben met een andere leverancier. Dit contract loopt af op 31 december 2024. Zij zullen toetreden op 1 januari 2025. Voor deze opdracht geldt een maximale waarde van €1.250.000,- exclusief BTW over de gehele looptijd. De opdrachtgever volgt met deze aanbesteding een openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 11 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316346

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *