Onderhoud en beheer fonteinen Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud en beheer fonteinen Tilburg

Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst beschikt over een overeenkomst voor onderhoud van een aantal fonteinen en heeft de wens het onderhoud van alle negen fonteininstallaties binnen de gemeente onder te brengen in één overeenkomst en deze in te laten gaan op 01 mei 2024. De opdracht voorziet in het onderhoud van fonteininstallaties. De dienst bestaat in grote lijnen uit:
• Onderhoud aan de fonteininstallaties;
• Preventief/jaarlijks, inspecties, meldingen/storingen, groot onderhoud volgens meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
• Jaarlijkse reiniging van vijverbakken en putten;
• Ondersteuning en coördinatie bij de reiniging door derden;
• Periodiek controleren van de werking, zie specificatie per locatie in het Programma van Eisen
• Op aangeven van Opdrachtgever uit- en aanzetten van de fontein;
• Watermonsters nemen en analyseren t.b.v. waterkwaliteit;
• Registreren van inspecties, meldingen en acties in SAM;
• Het up to date houden van de MJOP ten behoeve van einde levensduurvervangingen;
• Up to date houden van revisiegegevens en installatie tekeningen;
• Periodieke inspecties NEN 3140 uitvoeren.

De aanbestedende dienst raamt de opdracht op een bedrag van €75.000,- per jaar. Het doel van aanbestedende dienst is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer, en ziet toe op de uitvoering van de opdracht zoals in dit de Aanbestedingsdocumenten is beschreven. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële looptijd van vier jaar en gaat in op 1 mei 2024 en eindigt op 30 april 2028. De opdrachtgever is gerechtigd om deze overeenkomst twee keer met twee jaar te verlengen. De opdracht wordt door aanbestedende dienst aanbesteed volgens een Europese openbare procedure. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning vindt plaats op grond van het gunningscriterium
‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 9 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316115

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *