Applicatie beheer openbare ruimte (BOR) gemeente Noordoostpolder – Aanbestedingsnieuws

Applicatie beheer openbare ruimte (BOR) gemeente Noordoostpolder

Het team Realisatie en Beheer van de gemeente maakt gebruik van het BOR-beheersysteem GBI van Antea Group. Samen met het team Geo-informatie worden objecten in de openbare ruimte geregistreerd en beheerd. De gemeente heeft de basisdata (objectgegevens) op orde, maar wil graag aansluiten bij de landelijke standaarden om nog beter beheer op de openbare ruimte uit te kunnen oefenen. Door processen te automatiseren en systemen met elkaar te koppelen wordt het uitwisselen van gegevens makkelijker en kan het beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen efficiënt worden ingericht. Daarnaast wil de gemeente de beheersoftware breder gebruiken door gebruik te maken van de standaarden voor o.a. het inspecteren, plannen en begroten, het maken van bestekken, het registreren van werkzaamheden en het delen van gegevens om inwoners beter te
kunnen informeren. Het huidige GBI BOR-beheersysteem wordt niet verder doorontwikkeld, waardoor het niet meer voldoet aan de eisen en wensen van de gemeente .

Met deze aanbesteding beoogt de gemeente voor de uitvoering van de opdracht een geschikte marktpartij te contracteren, die
een volgens Geonovum gecertificeerde oplossing aanbiedt. De gemeente Noordoostpolder nodigt u uit om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met in achtneming van de doelstellingen, eisen en wensen die in de documenten
zijn geformuleerd ten aanzien van de inschrijving, de informatie over de inschrijver, de uit te voeren werkzaamheden, de voorwaarden en enkele andere aspecten.

Na publicatie van de definitieve gunning van de opdracht sluit de gemeente met de winnaar van de procedure een dienstverleningsovereenkomst af voor een periode van vier  jaar. Na ommekomst van deze initiële periode heeft de gemeente de mogelijkheid onder gelijkblijvende voorwaarden de overeenkomst steeds voor een periode van vierentwintig  maanden te verlengen. Deze verlengingsoptie kan maximaal vijf keer verleend worden. Deze aanbesteding vindt plaats conform de “Openbare Procedure”. De gemeente hanteert voor de gunning van de opdracht het gunningscriterium economische meest
voordelige inschrijving (EMVI), welke wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 9 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316143

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *